În geometrie, teorema lui Pappus (atribuită lui Pappus din Alexandria) stabilește că, dacă A1, B1, C1 și A2, B2, C2 sunt două triplete de puncte coliniare, atunci punctele de intersecție A, B, C ale perechilor de drepte B1C2 și B2C1, A1C2 și A2C1, A1B2 și A2B1 sunt de asemenea coliniare.

Teorema lui Pappus