Text

obiect care poate fi "citit" de către cititor; rezultat al scrierii

Un text este un șir de simboluri sau caractere dintr-un sistem de scriere organizate în propoziții ale unei limbi naturale și care are drept scop transmiterea de informații.

În literatură, textul literar este o creație a imaginației autorului care are următoarele caracteristici: