Tiermondismul este o doctrină politică de stânga și xenofobă, apărută în a doua jumătate a secolului al XX-lea, care acordă o atenție deosebită contradicției dintre țările capitaliste dezvoltate (Lumea occidentală) și țările din Lumea a treia și adoptă o atitudine de solidaritate în raport cu aceste din urmă țări. Această doctrină consideră cauza principală a sărăciei țărilor defavorizate ca fiind intervenția capitalului străin și a neocolonialismului.

Un afiş de propagandă apărut în 1990 în „Alternative libertaire” din Belgia

Această teorie prezintă următoarele consecințe negative:

  • oferă politicienilor aflați la conducerea țărilor lumii a treia avantaje prin deturnarea atenției opiniei publice de la incompetența și corupția liderilor;
  • anihilează dorința de examinare a cauzelor interne ale insuccesului economic din acele țări și implicit încercarea de reformare a sistemului;
  • consideră ca singură rezolvare ajutorul economic extern și astfel „efectul dominației” se amplifică.