Tilacoidele (din greacă thylakos - sac) reprezintă pliurile membranei interne în cadrul cloroplastelor. Tilacoidele conțin pigmenți asimilatori și sunt înconjurate de o membrană ce constau dintr-o rețea de vezicule interconectate în care are loc fotosinteza. Tilacoidele pot fi granale și intergranale. Mai multe tilacoide interconectate reprezintă un granum.

Structura modificare

Tilacoidele constau din 4 sisteme proteice:

Vezi și modificare

Lectură suplimentară modificare

  • S. Oroian, Botanică farmaceutică: citologie, histologie, organografie, University Press, Târgu Mureș, 2002