Tribonian

Tribonian (500 - 547 d. Hr) a fost un celebru jurist din perioada împăratului Iustinian I, împărat care a încercat să revitalizeze societatea romană, aflată în ultimul stadiu al descompunerii, printr-o uriașă operă de sistematizare a dreptului clasic și postclasic, astfel încât să poată fi aplicat la realitățile secolului al VI-lea din Imperiul Roman.

Tribonian s-a născut în Pamphylia în jurul anului 500. El a devenit un avocat de succes în orașul Constantinopol și a fost numit în anul 528 de către Iustitian I printre responsabilii cu pregătirea noului Cod al Imperiului Roman, Corpus Juris Civilis, operă desăvârșită în 529.

În anul 530 Tribonian a devenit chestor sacri palati, autoritate de necontestat în domeniul dreptului, și conducătorul comisiei însărcinate cu selectarea, sistematizarea și interpretarea oficială a dreptului clasic și postclasic, operă care în final a depășit în dimensiuni codul propriu-zis. Versiunea scurtă a operei, numită Pandectele sau Digestele, conținând cele mai relevante și folositoare parți ale întregii opere legislative, a fost desăvârșită în 533.

În anul 534, întregul Codex Justinianus a fost publicat, împreună cu o lungă serie de legi noi create de Iustinian I pentru a reflecta realitățile contemporane - Novellae.

Viața lui Tribonian este redată in scrierile lui Procopius.