Unități de măsură în Roma Antică

Unitățile de măsură în Roma Antică erau:

pentru lungime modificare

Unități de măsură pentru lungime
 
 Picior
  digitus     Deget = ¼    palmus = 18, 522   mm  
  1/16
  palmus     palmă = ¼    pes = 74, 088   mm  
  ¼
  pes     picior = 4/7   cot-nippur = 296, 352   mm  
1
  cubitus     cot =   pes = 444, 528   mm  
  1½
  gradus     Pas =   pes = 740, 880   mm  
  2½
  passus     Doi pași =   gradi = 1, 48176    
5
  pertica     nuia (băț) =   passus = 2, 96352    
10
  actus     Arpent = 12    perticae = 35, 56224    
120
  stadium     Stadium = 1/8    mille passus = 185, 22    
625
  mille passus (1000 de pași)     Mila = 1000    passus = 1, 48176   km  
5000
  leuga     Leghe =   milia passuum = 2, 22264   km  
7500

pentru suprafață modificare

Unități de măsură pentru suprafață
   
 Acru
  pes quadratus Picior² =
 1
picior2 = 878, 245079
 cm²
 
  1/14400
  scripulum Rute² =
100 
picior2 = 8, 78245079
 m²
 
  1/144
  actus minimus Ulne Furchen* =
1/30 
Acru = 42, 155763792
 m²
 
  1/30
  clima bucată =
¼ 
Acru = 316, 16822844
 m²
 
  ¼
  actus quadratus    Acru =
 1
pent2 = 1264, 67291376
 m²
 
1
  iugerum Ioh =
 2
Acru = 2529, 34582752
 m²
 
2
  heredium Morgen =
 2
Ioh = 5058, 69165504
  m²
 
4
  centuria Potcoava mare =
100 
Morgen = 50, 5869165504
  ha
 
400
  saltus Quadruplex =
 4
Potcoava mare = 2, 023476662016
 km²
 
1600 

pentru volum modificare

Unități de măsură pentru volum (lichide) !
   
  Sester
  ligula Lingura rasă =
¼ 
Dosa = 11, 296 427 329 152  ml  
  1/48
  cyathus Dose =
½ 
1/16 = 45, 185 709 316 608  ml  
  1/12
  acetabulum =
1/8 
Sester = 67, 778 563 974 912  ml  
  1/8
  sextans 1/6 sester   =
1/6 
Sester = 90, 371 418 633 216  ml  
  1/6
  triens 1/3 sester =
1/3 
Sester = 180, 742 837 266 432  ml  
  1/3
  hemina Hemina =
½ 
Sester = 271, 114 255 899 648  ml  
  ½
  cheonix Cheonix =
 2
1/3 sester = 361, 485 674 532 864  ml  
 ⅔
  sextarius   Sester =
1/6 
Kanne = 542, 228 511 799 296  ml  
1
  congius Kanne =
¼ 
Urna = 3, 253 371 070 795 776   l  
6
  urna Urne =
½ 
Amphora = 13, 013 484 283 183 104   l  
24
  amphora Amphora =
 1
Kubikfuß = 26, 026 968 566 366 208   l  
48
  culleus Furtun =
20 
Amphore = 520, 539 371 327 324 160   l  
960
Unități de măsură pentru volum (cereale) !
   
  Mete
  acetabulum   Polonic =
½ 
1/4 sester   = 67, 778 563 974 912  ml  
  1/128
  quartarius 1/4 sester =
½ 
Hemine = 135, 557 127 949 824  ml  
  1/64
  hemina Hemine =
½ 
Sester = 271, 114 255 899 648  ml  
  1/32
  sextarius Sester =
1/8 
Galon = 542, 228 511 799 296  ml  
  1/16
  semodius Galon =
½ 
Mete = 4, 337 828 094 394 368   l  
  ½
  modius Metze =
1/3 
Obroc = 8, 675 656 188 788 736   l  
1
  quadrantal Scheffel =
 1
picior3 = 26, 026 968 566 366 208   l  
3

pentru masă modificare

Unități de măsură pentru masă
 
Gran
Chalkus
Obolus
Drahme
Uncie
Pfund  
Mina  
  granum Gran = 1/3  Chalkus = 47,04000  mg   1   1/12   1/72   1/576 1/6912 1/9216
  chalcus Chalkus = 1/8  Obolus = 70,56000  mg       1   1/8   1/48   1/384 1/4608 1/6144
  siliqua Siliqua = 1/3  Obolus = 188,16000  mg   4    2⅔   1/3   1/18   1/144 1/1728 1/2304
  obolus Obolus = ½  Skrupel = 564,48000  mg   12 8 1   1/6   1/48 1/576 1/768
  scrupulum   Skrupel = 1/3  Drahme = 1,12896  g   24 16 2   1/3   1/24 1/288 1/384
  drahma Drahme  = ½  Shekel = 3,38688  g   72 48 6 1   1/8 1/96 1/128
  sicilicus Shekel = Drahme = 6,77376  g   144 96 12 2   ¼ 1/48 1/64
  uncia Uncie = Shekel = 27,09504  g   576 384 48 8 1 1/12 1/16
  libra Pfund = 12  Uncie = 325,14048  g   6912 4608 576 96 12 1 3/4
  mina Mina = 16  Uncie = 433,52064  g   9216 6144 768 128 16 4/3 1

alte unități de măsură modificare

  • Libra romană: 1Libra = 12 Unciae = 48 Sicili = 96 Drahmae = 576 Oboli = 1628 Siliquae.
  • Drahma greacă este 1/100 parte din Mina și 1/96 parte din libra romană. Raportul dintre drahma romană și cea greacă este de 25 : 32.
    • Uncia:

Uncia romană are mai multe denumiri:

1 Uncie:  uncia
* 1 1/2 Uncie:  sescuncia
2 Uncii:  sextans = 1/6 as
3 Uncii:  quadrans = ¼ as
4 Uncii:  trians = 1/3 as
5 Uncii:  quincunx
6 Uncii:  semis = ½ as
7 Uncii:  septunx
8 Uncii:  bes = ⅔ as
9 Uncii:  dodrans = 3/4 as
10 Uncii:  dextans = 5/6 as
11 Uncii:  deunx
12 Uncii:  as = 1 libra

pentru timp modificare

Din anul 45 î.e.n romanii foloseau calendarul, introdus de Iulius Cezar fiind numit: calendarul iulian în care anul avea 365 ¼ zile, ce a dus la introducerea la fiecare patru ani a anului bisect.

Vezi și modificare