Utilizator:Iulianu/Transliterarea numelor chirilice

În limba română, numele proprii din limbile scrise cu alfabet chirilic (rusă, bulgară, ucraineană) se transliterează în mod tradiţional printr-o corespondenţă literă-la-literă între alfabetul chirilic şi cel românesc. Din cauza prevalenţei limbii engleze pe web, există tendinţa supărătoare de a se folosi transliterarea englezească în locul celei româneşti.


Limba rusăModificare

Română (corect) Engleză (nerecomandat)
г "gh" înainte de e sau i; ex. "Gheorghi" "g"; ex. "Georgi"
Е "e" la început de cuvânt sau după un i, "ie" în rest; ex. "Egor", "Nikolaiev" "ye"; ex. "Yegor", "Nikolayev"
Ё "io"; ex. "Piotr", "Gorbaciov" "yo"; ex. "Pyotr", sau "e"; ex. "Gorbachev"
Ж "j"; ex. "Voronej" "zh"; ex. "Voronezh"
И întotdeauna "i"; ex. "Gorki" "y" la sfârşitul cuvintelor; ex. "Gorky"
Й întotdeauna "i"; ex. "Gaidar". Gruparea ий (ca în "Дмитрий") se scrie "i": "Dmitri" "y"; ex. "Gaydar"
К întotdeauna "k"
Х "h"; ex. "Mihail" "kh"; ex. "Mikhail"
ч "ce/ci"; ex. "Ceaika", "Ciubais" "ch"; ex. "Chaika", "Chubais"
Ц "ţ"; ex. "Ţiolkovski" "ts"; ex. "Tsyolkovsky"
Ш "ş"; ex. "Şostakovici" "sh"; ex. "Shostakovich"
Щ "şce/şci"; ex. "Hruşciov" "shch"; ex. "Krushchev"
Ъ (semnul tare) nu se transliterează
Ы "î"; ex. "Groznîi", "Elţîn". Nu se foloseşte "â". "y", ex. "Grozny" sau chiar "Groznyy"; "i", ex. "Yeltsin"
Ь (semnul moale) nu se notează apare uneori ca "y"
Ю "iu", ex. "IUKOS" "yu", ex. "YUKOS"
Я "ia", ex. "Ialta" "ya", ex. "Yalta"

Transliterarea se face pornind de la forma scrisă, ignorând pronunţia. Astfel, se scrie Boris şi nu Baris (accentul pe ultima silabă); Kirienko, nu Kirienkă (accentul pe penultima silabă).

Limba ucraineanăModificare

La fel ca limba rusă, cu următoarele adăugiri şi excepţii:

Română (corect) Engleză (nerecomandat)
Є "ie" "ye"
Г "h"
Ґ "g"
И "î" "y"