Utilizator:Macreanu Iulian/Grile evaluare articole de calitate

Articol despre o țarăModificare

 • 1 Geografie
  • 1.1 Localizare și frontiere
  • 1.2 Geologie, topografie și hidrografie
  • 1.3 Clima
  • 1.4 Natura și mediul înconjurător
  • 1.5 Repartiția spațială a populației și activităților economice
  • 1.6 Rețeaua de comunicații și transport
 • 2 Istorie
  • 2.1 Preistorie, istoria veche (protoistorie) și antichitatea
  • 2.2 Etnogeneză și apariția poporului
  • 2.3 Istoria medievală
  • 2.4 Istoria modernă
  • 2.5 Istoria contemporană
  • 2.6 Istoria recentă
 • 3 Organizare de stat, politică și administrativă
  • 3.1 Organizarea puterilor în stat
  • 3.2 Organizarea teritorială și administrativă
  • 3.3 Teritorii dependente și colonii
  • 3.4 Sistemul electoral, alegeri, curente și partide politice
  • 3.5 Conducerea politică actuală
  • 3.6 Administrația publică
  • 3.7 Finanțele publice
  • 3.8 Politica socială
  • 3.9 Apărarea
  • 3.10 Apartenența la organizații internaționale
  • 3.11 Politica externă și diplomația
  • 3.12 Simboluri de stat
 • 4 Populație și societate
  • 4.1 Demografie
  • 4.2 Imigrație, populație străină și minorități importante
  • 4.3 Familia și egalitatea între sexe
  • 4.4 Limbă
  • 4.5 Religie
  • 4.6 Educație
  • 4.7 Sănătate
  • 4.8 Mass media
  • 4.9 Sport
  • 4.10 Implicarea asociativă, sindicală și politică
 • 5 Economie
  • 5.1 Dezvoltarea umană și veniturile populației
  • 5.2 Resursele umane și forța de muncă
  • 5.3 Principalele sectoare de activitate
   • 5.3.1 Agricultura și industria agro-alimentară
   • 5.3.2 Industria
   • 5.3.3 Resurse naturale și energetice
   • 5.3.4 Commerț, industrie manufacturieră și artizanală
   • 5.3.5 Turism
   • 5.3.6 Cercetare științifică
   • 5.3.7 Sectorul financiar-bancar și de asigurări
  • 5.4 Locul în economia mondială
 • 6 Cultură și patrimoniu
  • 6.1 Patrimoniul arheologic și arhitectural
  • 6.2 Patrimoniul artistic și cultural
   • 6.2.1 Mitologie și folclor
   • 6.2.2 Tipărituri și literatură
   • 6.2.3 Muzica
   • 6.2.4 Pictura și artele vizuale
   • 6.2.5 Teatrul și cinematografia
  • 6.3 Patrimoniul științific
  • 6.4 Gastronomia națională
  • 6.5 Contribuții și influențe culturale internaționale
   • 6.5.1 Patrimoniul mondial UNESCO

Articole despre o localitateModificare

 • 1 Structura teritoriului
  • 1.1 Cadrul fizico-geografic
   • 1.1.1 Relieful
   • 1.1.2 Clima
   • 1.1.3 Hidrografia
   • 1.1.4 Resursele solului și subsolului
  • 1.2 Rețeaua de localități
  • 1.3 Infrastructura
 • 2 Evoluție istorică
  • 2.1 Epoca antică
  • 2.2 Epoca medievală
  • 2.3 Epoca modernă
  • 2.4 Epoca contemporană
  • 2.5 Toponimie
 • 3 Populație și societate
  • 3.1 Populația
   • 3.1.1 Demografie
   • 3.1.2 Imigrație, populație străină și minorități importante
   • 3.1.3 Culte și organizații religioase
   • 3.1.4 Mass media
   • 3.1.5 Activitatea sportivă
   • 3.1.6 Implicarea asociativă, sindicală și politică
  • 3.2 Resursele Umane
   • 3.2.1 Starea de sănătate
   • 3.2.2 Nivelul de educație
   • 3.2.3 Calitatea forței de muncă
   • 3.2.4 Dezvoltarea umană și veniturile populației
 • 4 Administrația locală
  • 4.1 Primăria
  • 4.2 Consiliul Local
  • 4.3 Rezultate alegeri
 • 5 Economie
  • 5.1 Principalele sectoare de activitate
   • 5.1.1 Agricultura și industria agro-alimentară
   • 5.1.2 Industria
   • 5.1.3 Resurse naturale și energetice
   • 5.1.4 Commerț, industrie manufacturieră și artizanală
   • 5.1.5 Turism
   • 5.1.6 Cercetare științifică
   • 5.1.7 Sectorul financiar-bancar și de asigurări
  • 5.2 Locul în economia națională
 • 6 Cultură și patrimoniu
  • 6.1 Patrimoniul arheologic și arhitectural
  • 6.2 Patrimoniul artistic și cultural
   • 6.2.1 Mitologie și folclor
   • 6.2.2 Tipărituri și literatură
   • 6.2.3 Muzica
   • 6.2.4 Pictura și artele vizuale
   • 6.2.5 Teatrul și cinematografia
  • 6.3 Patrimoniul științific
  • 6.4 Gastronomia locală
  • 6.5 Contribuții și influențe culturale internaționale
   • 6.5.1 Patrimoniul mondial UNESCO
 • 7 Personalități
 • 8 Galerie foto

Articole despre un podModificare

 • 1 Istoric
  • 1.1 Poduri plutitoare și treceri cu bacul
  • 1.2 Concepție
  • 1.3 Proiectare
  • 1.4 Finanțare
  • 1.5 Construcție
  • 1.6 Festivități
   • 1.6.1 Ceremonia inaugurală
   • 1.6.2 Aniversări
 • 2 Descriere
  • 2.1 Specificații tehnice
  • 2.2 Structură
  • 2.3 Trafic
  • 2.4 Vizitarea podului
  • 2.5 Aspecte estetice și vizuale
 • 3 Chestiuni curente
  • 3.1 Economice
  • 3.2 Aglomerația în trafic
  • 3.3 Influența factorilor naturali
   • 3.3.1 Vântul
   • 3.3.2 Riscuri seismice
   • 3.3.3 Alte riscuri
 • 4 Proiecte de viitor
 • 5 Controverse
  • 5.1 Privind amplasamentul podului
  • 5.2 Privind licitațiile
  • 5.3 Privind exproprierile
   • 5.3.1 În România
   • 5.3.2 În Bulgaria
  • 5.4 Privind aspectele financiare