Deschide meniul principal

BibliografieModificare

Istorie, auxiliareModificare

Cernovodeanu, Paul , Acad. de ştiinţe sociale şi politice a RSR, Inst. de istorie "N. Iorga" ; Red. coordonatori: Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu Constantin Brâncoveanu . (1654-1714). / Bucureşti: Ed. Acad. RSR 1989

Dutu Al., Coordonatele culturii românesti în secolul al XVIII-lea, Bucuresti, 1968

Dutu Al., Umanistii români si cultura europeana, Ed. Minerva, 1974

Documente s̡i regeste privitoare la Constantin Brâncoveanu culese, adnotate s̡i publicate de C. Giurescu s̡i N. Dobrescu, / CONSTANTINE [Brâncoveanu], Hospodar of Wallachia GIURESCU, Constantin, / 1907

Epoca brâncovenească : dimensiuni politice, finalitate culturală / Ştefan Ionescu. Cluj-Napoca : "Dacia", 1981. (Gundelsheim)

Iorga Nicolae, Inscriptii din bisericile României, Bucuresti, 1908

Pippidi Andrei, Traditia politica bizantina în tarile române în secolele XVI-XVIII, Ed Academiei 1983

Theodorescu Razvan, Gusturi si atitudini baroce la români în secolele XVII-XVIII, SCIA, 1982, 1983


Vederi de ansambluModificare

Popescu, Florentin: Ctitorii brâncovenesti / Florentin Popescu. -Ed. 2., revµazutµa si adăugită Târgoviste: Ed. Bibliotheca, 2004. - 143 S. : Ill. (Colectia historia) (heidelberg)

ArhitecturaModificare

Sinigalia Tereza, Spatiu si decor în arhitectura brâncoveneasca, SCIA, 1990

  • Teodora Volnescu: Observaţii asupra stilului brâncovenesc. Portalul, în: SCIA 1, 1968, p. 3-33.

Luiza Zamora: Biserici bolniţă din Ţara Românească în secolele XVI-XVIII (http://www.patzinakia.ro/libri/bolnite.htm)

Pictura muralăModificare

Dumitrescu Florentina, L’ornamentation dans la peinture murale de l’epoque du prince Constantin Brancovan, RRHA, nr. 2, 1962

Iancovescu Ioana, Aceasta desfatata, frumoasa si iscusita tinda: pictura pronaosului bisericii mari a manastirii Hurez – o interpretare, SCIA, 1997

Iancovescu Ioana, Note asupra iconografiei unor imnuri mariale în pictura brâncoveneasca, SCIA, 1994 Musicescu Maria Ana, Autour des notions de tradition , d’innovation et renaissance dans la peinture du Sud-Est europeen aux XV-XIX siecles, RESSE, XIV, Bucuresti, 1976

Musicescu Maria Ana, Introduction a une etude sur le portrait de fondateur dans le Sud-Est europeen. Essai de typologie, RESSE, 2, 1969

Popa Corina, Pictura manastirii Hurez, realitate artistica si culturala a secolului al XVII-lea, SCIA 1986

Stefanescu I.D., La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie depuis les origines jusqu’au XIX e siecle, Paris, 1932

Vasiliu Anca, Alegoriile în pictura murala brâncoveneasca, Arta, 12, 1986

Vasiliu Anca, Brancovan mural painting and severals aspects related to Greek post-Byzantine art, RRHA, 1987, 1988

Vasiliu Anca, Cosmologie et eschatologie dans l’exonartex de la grande eglise de Hurez, RRHA, 1995

Vasiliu Anca, Mutations stylistiques et iconographiques dans l’espace pictural de l’epoque de Brancovan, “Baroque”, 11, 1983

Vasiliu Anca, Conventie si libertate în iconografia picturii murale brâncovenesti, GB, 1988

Vasiliu Anca, Pictura murala brâncoveneasca. Context cultural si trasaturi stilistice, SCIA, 1982, 1983

Vasiliu Anca, Sensuri si transparente în iconografia brâncoveneasca. Schitul Sf. Apostoli –Hurez, SCIA, 1990

Teodora Voinescu:Pârvu Mutu zugravu, Bucuresti : Editura Meridiane, 1968. – 22 S. : Ill. Wa-MUT 410-5680

Les modèles traditionnels et l'observation de la réalité dans la peinture valaque du XVIIIe siècle : le cahier de modèles de Radu le "Zugrav" / Teodora Voinescu, In: Revue roumaine d'histoire de l'art, 4.1967, p. 59-66 Per K 660-5640

Scoala de pictură de la Hurezi / Teodora Voinescu 1961, î: Omagiu lui George Oprescu cu prilejul împlinirii a 80 de ani / Tudor Vianu [Hrsg.]. – Bucureşti : Edizione Academia, 1961, [?]

MiniaturaModificare

Barbu, Violeta: Miniatura Brâncoveneascµa : manuscrise ilustrate si ornamentate / Violeta Barbu,Bucuresti: Ed. Meridiane, 2000.

Costescu Eleonora, Le role de la gravure athonite dans le developpement de l’art medieval tardif roumain, “Congresul international de studii bizantine”, Bucuresti, 1971

Sinigalia Tereza, Un manuscript greco-roumain enlumine datant de l’epoque de Constantin Brancoveanu, RRHA, 1989

Strempel G., Un cronograf ilustrat atribuit Mitropolitului Antim Ivireanul, “ Romanoslavica”, 1966

AbrevieriModificare

AARMSI = Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice AARMSLit. = Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Literare AB = Arhivele Basarabiei AHR = The American Historical Review AIIAC = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj AIIAI = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Iaşi AIIC = Anuarul Institutului de Istorie Cluj AIINC = Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj AIIX = Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi AISC = Anuarul Institutului de Studii Clasice ALIL = Anuarul de Lingvistică şi Istorie Literară, Iaşi AM = Arheologia Moldovei AMAE = Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Bucureşti AMB = Arhivele Municipiului Bucureşti AMN = Acta Musei Napocensis AMP = Acta Musei Porolissensis AnM = Analele Moldovei ANIC = Arhivele Naţionale Istorice Centrale ANRM = Arhivele Naţionale ale Republicii Moldova AOSPRM = Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova APR = Analele Parlamentare ale României AR = Arhiva Românească ArhGen = Arhiva Genealogică ARMSŞ = Academia Română. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice ARMSI = Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorie ASB = Arhivele Statului Bucureşti ASB, AN = Arhivele Statului Bucureşti. Fond Achiziţii noi. ASB, Doc. ist. = Arhivele Statului Bucureşti. Fond Documente istorice (fond provenit de la Academia Română) ASBc = Arhivele Statului Bacău ASBt = Arhivele Statului Botoşani ASC = Arhivele Statului Cluj ASG = Arhivele Statului Galaţi ASI = Arhivele Statului Iaşi ASMh = Arhivele Statului Mehedinţi ASO = Arhivele Statului Oradea ASRI = Arhiva Serviciului Român de Informaţii, Bucureşti ASTm = Arhivele Statului Timişoara AŞUI = Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi AT = Arhivele Totalitarismului, Bucureşti AUB = Analele Universităţii Bucureşti BAR = Biblioteca Academiei Române

RRHA Revue Roumaine d'Histoire, seria Beaux-Arts

SCIA- Studii si cercetari de istoria artei