Valoare de piață

Suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât să cumpere și un vânzător hotărât să vândă, într-o tranzacție liberă(nepărtinitoare), după o comercializare în cunoștință de cauză, prudent si fără constrângere.

O reprezentare a pieței de schimb.

Este estimată prin intermediul unor metode și proceduri care se referă la natura societății și la condițiile probabile de negociere pe piață.[1]

  1. ^ real estate agent Informații despre prețul pieței