Vaporii sunt forma sub care se prezintă faza gazoasă a unei substanțe la temperaturi mai mici decât temperatura critică, care menține legătura cu forma fazei lichide (corp lichid), respectiv cu forma fazei solide (corp solid). Vaporii se produc din lichide prin evaporare și din solide prin sublimare.

Locomotivă cu abur

Vezi și

modificare