Vasile Modoran (1905-1984) a fost un economist și om politic.

A fost director la Creditul Minier (1945), profesor universitar la Institutul de Științe Economice și Planificare – București; secretar științific la Ministerul Învățământului (din 1970).

Funcții politice: membru PNȚ (1926 – 1946), PNȚ - Aripa Anton Alexandrescu (1946); Secretar general la Departamentul Economiei Naționale (1945); Deputat de Vlașca în Adunarea Deputaților (1946-1952); membru în Consiliul Superior al Economiei Naționale (1946); Administrator al Băncii Naționale (1947); Ministru subsecretar de stat (1947 -1948); Adjunct al Ministrului de Finanțe (1948 -1952); Președinte al Comitetului de Stat pentru Prețuri (1964 – 1968); Vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1969).[1]

Decorații modificare

  •   Ordinul „23 August” clasa a III-a (18 august 1964) „pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei”[2]

Note modificare

  1. ^ Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 1948-2013, Editura ASE, 2013, București, p. 78
  2. ^ Decretul Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne nr. 509 din 18 august 1964 pentru conferirea unor ordine ale Republicii Populare Romîne, publicat în Buletinul Oficial nr. 12 din 27 august 1964.