Pentru alte sensuri, vedeți Vers (dezambiguizare).

Versul este un rând dintr-o poezie, în care sunt respectate regulile referitoare la ritm, rimă și măsură. Acesta este versul clasic.

O definiție alternativă a versului in concepție ultra-modernistă este: "Versul este o propoziție fara punct."

În afară de acest gen de vers(clasic) mai există:

  • vers liber - vers lipsit de constrângerile de ordin prozodic ale poeziei clasice (măsură, rimă, ritm clasic), dar poate avea un ritm interior, dictat de ideea sau de starea poetică;
  • vers alb - vers lipsit doar de rimă.
  • vers endecasilabic - vers format din 11 silabe.