Termenul virtual este un concept care se aplică în multe domenii, în care prezintă diverse conotații, neunitare. Astfel, în filozofie „virtual” este proprietatea unei entități de a nu fi reală, entitate care însă, chiar și în aceste condiții, poate avea unele trăsături foarte apropiate sau chiar identice cu cele ale unui obiect real corespunzător. În vorbirea curentă „virtual” mai poate să însemne și ceva real, dar având o implementare materială diferită de obiectul real corespunzător, de ex. o călătorie virtuală, un campion virtual.De multe ori termenul se referă la aplicații și servicii din Internet.

În engleză, de unde în ultima vreme provin mulți termeni care conțin cuvântul „virtual” sau „virtually”, acesta mai este utilizat și cu semnificația „aproape”. Exemplu: „That's virtually impossible.” (Asta-i aproape imposibil.).

Cuvântul „virtual ”se poate referi la:

În domeniul calculatoarelor modificare

Educație și afaceri modificare

Divertisment și recreație modificare

Matematică, fizică, medicină modificare

Filozofie modificare

Electronică și elecomunicații modificare

Vezi și modificare