Această pagină cuprinde îndrumări privind rezolvarea disputelor privind neutralitatea articolelor. Politica oficială Wikipedia cere ca absolut toate articolele să fie scrise dintr-un punct de vedere neutru (PDVN), prin aceasta înțelegîndu-se că toate punctele de vedere verificabile (argumentate prin trimitere la bibliografie) trebuie reprezentate în mod proporțional în articole. Aceeași regulă se aplică modului în care sînt intitulate și formulate categoriile, formatele și portalurile accesibile direct cititorilor.

Ce este o dispută PDVN? modificare

Articolele despre concepte controversate, asupra cărora există mai multe puncte de vedere posibile, ajung uneori să facă obiectul unui dispute între editorii care au păreri diferite despre subiect. Acest lucru se întâmplă atunci când editorii nu cunosc politica punctului de vedere neutru sau nu înțeleg să o aplice.

O dispută PDVN se manifestă de obicei ca un conflict între utilizatorii care citind un articol constată că punctele de vedere exprimate diferă de opiniile specialiștilor în domeniu sau sunt reprezentate în mod dezechilibrat, și autorii versiunii curente a articolului.

Cum se rezolvă o dispută PDVN? modificare

În primul rând articolul trebuie marcat cu formatul {{PDVN}} plasat la începutul articolului. Prin aceasta cititorii sunt avertizați că neutralitatea sa este pusă la îndoială. În plus articolul este înscris automat în categoria Dispute PDVN.

Pentru rezolvarea disputei este necesar ca părțile implicate să precizeze clar în ce constau punctele de vedere care există asupra subiectului și ce surse bibliografice le sprijină. Prin discuții între editori se va determina validitatea diverselor puncte de vedere — demonstrată prin citarea opiniilor publicate ale specialiștilor — și deci care dintre ele urmează să figureze în articol. De asemenea se va cădea de acord asupra structurii și formulării articolului pentru ca reprezentarea punctelor de vedere să se facă echitabil.

Vezi și modificare