Wikipedia:Robot/Cereri de revocare

For non-Romanian speakers
If somebody from the communtiy considers that your bot hasn't done right thing or hasn't done anything lately, he/she can ask for your bot flag to be removed.

Dacă rularea unui robot prejudiciază proiectul sau dacă robotul în cauză este lipsit de activitate pe o perioadă de timp rezonabilă, aici i se poate cere revocarea statutului de robot. Acesta nu se aplică retroactiv pentru modificările deja realizate.

Pentru fiecare cerere discuțiile durează 7 zile. Decizia se ia în funcție de argumentele pro și contra aduse de utilizatori. Criteriile de care trebuie ținut cont sînt:

  • Modificările făcute de robot trebuie să fie utile.
  • Robotul nu trebuie să dăuneze prin activitatea lui.
  • Dacă robotul este lipsit de activitate pentru mult timp la întoarcere acesta poate prejudicia proiectul fără a fi urmărit (software vechi, modificări majore, etc.)

Rularea unui robot fără respectarea regulilor poate duce la blocarea lui imediată, fără avertisment, pe termen nelimitat.

Arhivă