Prin wikizare se înțelege punerea unui articol în forma standard de la Wikipedia. Aceasta presupune corectarea unor aspecte legate atât de conținut cât și forma de prezentare, care nu depind de dimensiunea articolului:

  • Introducerea precizează domeniul din care face parte articolul și îi prezintă foarte succint subiectul.
  • Termenii importanți din articol fac trimitere la articolele în care sunt descriși în detaliu.
  • Articolul este inclus în categoriile relevante.
  • Sunt incluse trimiteri spre articolele omoloage în alte limbi.

Pentru a marca un articol și a-l adăuga în categoria articolelor care necesită wikizare, inserați {{wikizare}} sau {{wikizare dată|lună an}} la începutul articolului.

Vezi și

modificare