Pentru a ajuta compararea ordinelor de mărime ale diferitelor lungimi, iată o listă a lungimilor de ordinul 109 m, adică 1 milion de kilometri sau 1 Gm (gigametru):