Lungimea este una din mărimile fizice fundamentale din fizică. Ea definește întinderea unui corp pe o anumită direcție spațială. Definiția lungimii din fizică este practic identică cu cea a segmentului de dreaptă și a unidimensionalității din geometria euclidiană și, ca atare, conformă postulatului euclidian care afirmă că "prin două puncte neconfundate trece o dreaptă și numai una".

  • <l> = m

Simbolul dimensional (v. dimensiune) al lungimii este litera majusculă L.

  • [l] = L

Așa după cum Euclid a construit o întreagă geometrie utilizând câteva postulate fundamentale, absolut analog o întreagă fizică, știința cea mai generală a naturii, este „construită” pe „umerii” a doar șapte mărimi fizice fundamentale și a două constante adimensionale fundamentale ce au „funcții” de mărimi fizice fundamentale.

Vezi șiModificare