În uzul cotidian, o dimensiune (din latină dimensio este un parametru sau rezultatul unei măsurători care definește caracteristicile unui obiect - de exemplu lungime, lățime și înălțime (sau adâncime).

Vezi șiModificare