Pentru alte sensuri, vedeți Ar (dezambiguizare).

Un ar, având simbolul a, este o unitate de măsură pentru arie, având valoarea egală cu 100  sau, echivalent, cu aria unui pătrat cu latura de 10 m.

Arul, împreună cu hectarul (simbol „ha”; 1 ha=100 ar), se utilizează frecvent la măsurarea ariei suprafețelor de teren în agricultură.

Vezi șiModificare