Arie protejată

Ariile protejate sunt zone terestre sau marine destinate special pentru protecția și menținerea diversității biologice, a resurselor naturale cât și a celor culturale asociate.

Categorii de arii naturale protejateModificare

În MoldovaModificare

Arii naturale protejate de interes naționalModificare

Situri Natura 2000Modificare

Siturile Natura 2000 sunt acele arii naturale protejate ce aparțin rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, rețea realizată prin implementarea a două acte normative elaborate de Consiliul Europei: Directiva Păsări (conservarea speciilor de păsări sălbatice) și Directiva Habitate (conservarea speciilor de plante și animale sălbatice și a habitatelor naturale), astfel:

  • Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) - constituite (conform Directivei Păsări Nr. 79/409 din 1979[1]) cu scopul menținerii în stare favorabilă a speciilor de păsări sălbatice și conservare a acestora.
  • Situri de Importanță Comunitară (SCI) - constituite (conform Directivei Habitate Nr. 92/43 din 1992[2]) cu scopul menținerii și conservării speciilor de plante și animale sălbatice și habitatelor naturale de interes comunitar reprezentative pentru regiunea biogeografică în care se încadrează.

Arii naturale protejate de interes internaționalModificare

Arii naturale protejate de interes localModificare

Aceste arii naturale (cu rol de protecție a habitatelor sau speciilor) sunt stabilite (conform Ordonanței de urgență 57/2007[9]) pe domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, având reprezentativitate doar la nivel județean sau local.

Clasificare IUCNModificare

Există mai multe sisteme de clasificare - dintre acestea, IUCN este cel mai cunoscut, fiind adoptat și în România.

În urma discuțiilor și consultațiilor in acest domeniu, s-au stabilit în anii '90 șase categorii de arii protejate, categorii valabile în mod curent:

  • Categoria Ia - rezervație naturală strictă
  • Categoria a II-a - parc național
  • Categoria a III-a - monument natural
  • Categoria a IV-a - arie de administrare a speciilor/habitatelor
  • Categoria a V-a - parc natural, arie(peisaj) marină protejată
  • Categoria a VI-a - arie protejată cu resurse gestionate

Legături externeModificare

NoteModificare