Atmosferă tehnică
SistemMKfS
NumeAtmosferă tehnică
Simbolat
MărimePresiune (Fizică)
Simbolul mărimiip
Denumit dupăatmosferă
Unitatea în SI98066,5 Pa (N/m²)

Atmosfera tehnică (simbol: at) este unitatea de presiune din sistemul tehnic de unități de măsură.[1] Ea nu face parte din SI.

Prin definiție, 1 at = 1 kgf/cm²[1]

Relații de conversie:

1 at  = 98066,5 Pa
≈ 0,96784 atm

În SI, simbolul kilo„at” se confundă cu simbolul pentru katal („kat”) al activității catalitice, precum și cu simbolul unei attotone. Însă o presiune de 1000 at era neobișnuită în tehnică, iar în locul attotonei se preferă picogramul.


  1. ^ a b Remus Răduleț și colab., Lexiconul Tehnic Român, București: Editura Tehnică, 1957–1966.

Legături externe

modificare