Sistemul MKfS de unități

Sistemul MKfS de unități este un sistem de unități de măsură care a fost mult folosit în tehnică înainte de a fi adoptat Sistemul internațional de unități. Este cunoscut și sub denumirea de Sistemul tehnic de unități.

Importanța actuală a sistemului MKfS este înțelegerea și transformarea unităților de măsură din documentația tehnică dinainte de adoptarea SI, documentație a cărei calitate și utilitate este și astăzi recunoscută.[1]

Descriere modificare

Denumirea sistemului mecanic restrâns MKfS vine de la unitățile sale fundamentale: metru, kilogram-forță și secundă, care sunt unitățile pentru mărimile fundamentale lungime, forță și timp. Unitatea fundamentală de forță este definită în modul următor: Kilogramul-forță este forța a cărei valoare e egală cu greutatea prototipului internațional de masă, măsurată în vid, la accelerația normală a gravitației de 9,80665 m/s2. [2]

Unități ale sistemului MKfS modificare

Unitățile de măsură sunt prezentate în tabelele următoare, care cuprind și relațiile de echivalență cu unități din SI și CGS.

Unități de măsură MKfS ale unor mărimi mecanice[2]
Mărime Simbol Definiție Unitate Simbol UM Relații de transformare
Forță F - Kilogram-forță:
Unitate fundamentală
kgf 1 kgf = 9,80665 N = 9,80665×105 dyn
Masă m m = F/a Kilogram-forță secundă la pătrat pe metru (denumire alternativă: unitatea tehnică de masă, u.t.m.)
Masa (presupusă punctuală) care, sub acțiunea reprezentată de forța de un kilogram-forță, primește o accelerație de un metru pe secundă la pătrat.
kgf s2/m 1 kgf s2/m = 9,80665 kg = 9,80665×103 g
Greutate specifică γ γ = G/V Kilogram-forță pe metru cub
Greutatea specifică a unui corp omogen, având greutatea de un kilogram-forță și volumul de un metru cub.
kgf/m3 1 kgf/m3 = 9,80665 N/m3 = 0,980665 dyn/cm3
Presiune p p = F/A Kilogram-forță pe metru pătrat
Presiunea exercitată normal de o forță de un kilogram-forță, uniform repartizată pe aria de un metru pătrat.
kgf/m2 1 kgf/m2 = 9,80665 N/m2 = 9,80665×10 dyn/cm2
Lucru mecanic
Energie
L
W, E
E = F l Kilogrammetru
Lucrul mecanic efectuat de o forță de un kilogram-forță, al cărei punct material de aplicație se deplasează cu un metru în direcția și în sensul forței.
kgm
(kgf m)
1 kgm = 9,80665 J = 9,80665×107 dyn
Putere P P = W/t Kilogrammetru pe secundă
Puterea care corespunde unui schimb de energie de un kilogrammetru pe secundă.
kgm/s 1 kgm/s = 9,80665 W
Momentul unei forțe
sau a unui cuplu
M M = l F Metru kilogram-forță
Momentul unei forțe de un kilogram-forță, în raport cu un punct situat la distanța de un metru de ea.
m kgf 1 m kgf = 9,80665 m N
Percusiune p p = F t Kilogram-forță secundă
Percusiunea unei forțe de un kilogram-forță, exercitată timp de o secundă.
kgf s 1 kgf s = 9,80665 N s

În afară de unitățile prezentate se pot folosi și multiplii și submultiplii lor, iar când e cazul și multiplii unităților de timp. Dintre multipli, unii au denumiri speciale:

Unități de măsură MKfS cu denumiri speciale[2]
Mărime Simbol Unitate Simbol UM Relația cu unitatea principală
Forță F Tonă-forță tf 1 tf = 103 kgf
Presiune p Atmosferă tehnică at, kgf/m2 1 at = 104 kgf/m2 = 1 kgf/cm2
Putere P Cal-putere CP 1 CP = 75 kgm/s
Se va evita utilizarea acestei unități.

Note modificare

  1. ^ Hütte - Manualul inginerului, Editura AGIR, București, 1949
  2. ^ a b c Răduleț, R. și colab. Lexiconul Tehnic Român, Editura Tehnică, București, 1957-1966.

Vezi și modificare