Azoderivat

clasă de compuși organici care conțin cel puțin o grupă funcțională azo (–N=N–)

Azoderivații (mai rar denumiți și azo-compuși) reprezintă o clasă de combinații organice care conțin în molecula lor gruparea azo (), derivată a diazenei. O denumire mai sistematică este cea de diazenil-derivați.

Structura generală a unui azoderivat

După natura substituenților, există azoderivați alifatici, aromatici și micști. Au o largă întrebuințare în industria materiilor colorante; unii sunt utilizați în medicină ca bactericide.

Vezi șiModificare