Biserica Creștină după Evanghelie

Biserica Creștină după Evanghelie, denumită și Cultul Creștin după Evanghelie, este o grupare creștină neoprotestantă, echivalentul în lumea anglo-saxonă fiind Adunările Frățești (în engleză Plymouth Brethren, în germană Brüdergemeinden).

Acest articol este parte a seriei despre
Creștinism
Christos Acheiropoietos.jpg
Isus din Nazaret

Biblia

Biserici creștine


Mărturisiri de credință (crezuri)

Simboluri


Ritualuri creștine


Arta creștină


Sfinții

Biserica Creștină după Evanghelie din România (2002)

Forul de conducere a fiecărei biserici locale este ceata prezbiterilor sau Sfatul de Frați (Sfatul Bătrânilor, al Prezbiterilor). Mai multe adunări (biserici locale) dintr-o zonă a țării se întrunesc periodic la Sfaturi Zonale iar acestea își aleg câte un reprezentant pentru Sfatul de Frați pe Țară.

Creștinii după Evanghelie nu au păstori plătiți, ci lucrarea de păstorire spirituală revine tuturor fraților cu darul păstoririi, iar lucrarea de propovăduire revine fraților lucrători. In ultimul timp au apărut si acesta categorie de lucrători plătiți .

Structura organizatoricăModificare

Potrivit statutului cultului și principiilor crestine dupa Evanghelie, bisericile creștine după Evanghelie se organizează în mod autonom. Rolul celorlalte entități ale cultului este de a sprijini bisericile creștine după Evanghelie locale să-și îndeplinească menirea.

În total sunt 688 de biserici creștine după Evanghelie în România care fac parte din Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie si in jur de 50,000 de credinciosi care sunt membri sau apartinatori ai acestor biserici.

Comunitatile crestine dupa Evanghelie

Pe plan regional, fiecare biserică crestina dupa Evanghelie din cadrul cultului face parte dintr-o comunitate crestina dupa Evanghelie. Sunt 17 comunitati plus Bisericile crestine dupa Evanghelie Maghiare din Romania.

Comunitatea Zonală este o asociere a Bisericilor locale de pe raza unuia sau a mai multor județe limitrofe, realizată în scopul de a colabora la proclamarea Evangheliei, de a se sprijini reciproc în activitățile lor și de a avea un mijloc de reprezentare în fața autorităților și în relațiile cu Uniunea Crestinilor dupa Evanghelie. Fiecare Biserică locală face parte dintr-o zonă. Participarea la proiectele zonei este opțională. În cadrul bisericilor Crestine dupa Evanghelie, in aceeași localitate nu pot funcționa două Comunități Zonale.

Conducerea Cultului Crestinilor dupa Evanghelie

1. Conferinta nationala este forul suprem de conducere al cultului.

2. Consiliul National conduce cultul intre congrese.

3.Uniunea Creștină după Evanghelie este forma naționala de reprezentare a intereselor Bisericilor Crestine dupa Evanghelie, servind ca un mijloc de slujire și asistență acordată Bisericilor Creștine după Evanghelie locale. Uniunea Creștină după Evanghelie nu este ierarhie ecleziastică.

4.Comitetul executiv conduce Uniunea Crestinilor dupa Evanghelie intre intalnirile Consiliului Uniunii.

5.Birourile Uniunii Bisericilor Crestine dupa Evanghelie. Birourile Uniunii Bisericilor Crestine dupa Evanghelie se afla in Bucuresti.

Legături externeModificare