Biserica Evanghelică Română

Biserica Evanghelică Română este un cult neoprotestant din România

Evanghelicii din România (2011)
Acest articol este parte a seriei despre
Creștinism
Isus din Nazaret · Fecioara Maria  · Paul din Tars  · Istoria creștinismului  · Genealogie

Biblia  · Noul Testament  · Personaje biblice

Biserici creștine  · Bisericile ortodoxe  · Biserica Catolică  · Diferențe teologice ortodoxo-catolice  · Protestantism


Mărturisiri de credință (crezuri) Simbolul apostolic  · Simbolul niceno-constantinopolitan · Simbolul atanasian  · Sfânta Treime

Simboluri Cruce  · Monograma lui Isus Hristos  · Peștele  · Păstorul  · Pomul vieții


Ritualuri creștine  · Botezul  · Euharistia  · Spovedania


Arta creștină


Sfinții  · Apostoli  · Calendarul sfinților
 Această infocasetă: vizualizare  discuție  modificare 

Un fenomen interesant și unic în peisajul creștinismului ortodox l-a constituit desprinderea în perioada interbelică a unei formațiuni neoprotestante. Ceea ce astăzi poartă numele de Biserica Evanghelică Română" s-a format așadar în sânul ortodoxiei și nu prin acțiunea directă a misionarilor veniți din afara țării, cum s-a petrecut cu ceilalți neoprotestanți. Anii de început ai cultului au fost marcați de două nume: foștii clerici ortodocși Teodor Popescu și Dumitru Cornilescu - ultimul fiind cel care a și elaborat o traducere a Bibliei într-o versiune contemporană a limbii române.

Actualmente, cultul numără aproximativ 20.000 de credincioși și este o biserică protestantă pur românească. După exemplul primilor creștini, ceea ce-i deosebește pe adepții BER de alte culte neoprotestante, în primul rând de Creștinii după Evanghelie, este faptul că aceștia practică botezul "casei creștine", deci și a copiilor, prin cufundarea în apă. Dar credința acestora este că mântuirea și trăirea unei vieți după voia Domnului nu se capătă prin botez, ci prin credința personală în Domnul Iisus Hristos". Ca și la alte culte neoprotestante, nu există cler sau ierarhi, toți credincioșii sunt frați. În cadrul adunării aceștia cântă în comun, dar nu există cor sau instrumente muzicale. Revista cultului se intitulează "Adevărul Creștin". Deoarece este un "brand" românesc, BER nu are un corespondent în străinătate, dar are relații frățești cu Bisericile Evanghelice din SUA, Biserica Reformată din Olanda, Adunările Evanghelice libere din Germania.

Biserica Evanghelică Română nu trebuie confundată cu Biserica Evanghelică-Luterană sau cu Biserica Creștină după Evanghelie.

Legături externe

modificare

Lectură suplimentară

modificare
  • Ionescu, Stefano. Covoarele orientale ale Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița = Orientteppiche der evangelischen Kirche A. B. in Bistritz. Bistrița, Editura Nosa Nostra, 2023, 151 p. ISBN 978-606-95553-5-4