În chimia organică, butil este o grupă alchil formată din patru atomi de carbon, cu formula chimică –C
4
H
9
. Există mai multe forme izomere.

Nomenclatură

modificare
Formulă structurală Denumire comună Denumire
IUPAC preferată
Nume sistematic (vechi) Denumire alternativă
  n-butil butil butil butan-1-il
  sec-butil butan-2-il 1-metilpropil butan-2-il
  izobutil 2-metilpropil 2-metilpropil 2-metilpropan-1-il
  terț-butil terț-butil 1,1-dimetiletil 2-metilpropan-2-il

Mai jos se regăsesc formulele de structură ale celor patru izomeri ai acetatului de butil:

       
acetat de n-butil
acetat de sec-butil
acetat de izobutil
acetat de terț-butil

Referințe

modificare