În chimia organică, grupele funcționale sunt grupe specifice de atomi în cadrul moleculelor, care conferă proprietățile fizice și chimice ale acelor molecule. Aceeași grupă funcțională se va supune acelorași reacții chimice indiferent de mărimea moleculei din care face parte.

Grupe funcționale comune modificare

Mai jos este o listă de grupe funcționale comune. În formule, simbolurile R și R' denotă în mod normal un atom de hidrogen sau un radical alchil de orice lungime.

Clasă chimică Grupă Formulă Formulă structurală Prefix Sufix Exemplu
Halogenură acidă Haloformil RCOX   haloformil- halogenură -il  
Clorură de acetil
Alcool Hidroxil ROH   hidroxo- -ol  
Metanol
Aldehidă Aldehidă RCHO   oxo- -al  
Acetaldehidă
(Etanal)
Alcan Alchil RH   alchil- -an  
Metan
Alchenă Alchenil R2C=CR2   alchenil- -enă  
Etenă
Alchină Alchinil RC≡CR'   alchinil- -ină  
Acetilenă
(Etină)
Amidă Carboxamidă RCONR2   carboxamido- -amidă  
Acetamidă
(Amida acidului acetic)
Amină Amină primară RNH2   amino- -amină  
Metilamină
Amină secundară R2NH   amino- -amină  
Dimetilamină
Amină terțiară R3N   amino- -amină  
Trimetilamină
Ion amoniu R4N+   amonio- -amoniu  
Colină
Acid carboxilic Carboxil RCOOH   carboxi- acid -oic  
Acid acetic
(Acid etanoic)
Cianat Cianat ROCN   cianato- alchil cianat
Tiocianat RSCN   tiocianato- alchil tiocianat
Disulfid Disulfid RSSR'   alchil alchil disulfid  
Cistamină
(2,2'-Ditiobis(etilamină))
Eter Eter ROR'   alcoxi- alchil alchil eter  
Dietil eter
(Etoxietan)
Ester Ester RCOOR'   alcanat de alchil  
Butirat de etil
(Etil butanoat)
Halogenură Halogen RX   halo- halogenură de alchil  
Cloroetan
(Clorură de etil)

Exemple de alcooli modificare

Exemple de aldehide modificare

Legături externe modificare

Bibliografie modificare

Enciclopedie pentru întreaga familie/trad.:Radu Biriș, Viorica Horga, Cora Radulian, Alina Teodoru.-București:Teora,2007-pag. 174-175