În chimia organică, o grupă carbonil este o grupă funcțională compusă dintr-un atom de carbon dublu legat de un atom de oxigen: C=O. Este comun mai multor clase de compuși organici, făcând parte din multe grupuri funcționale mai mari. Principalii compuși carbonilici sunt aldehidele și cetonele, dar există și compuși difuncționali precum aldolii.

Un grup general de carbonil