Centrul Național Anticorupție

Centrul Național Anticorupție (CNA), până la 1 octombrie 2012 numit Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției (CCCEC), este un organ

Stema CNA

specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional.

CNA este persoană juridică de drept public, finanțat integral din bugetul de stat, dispune de conturi trezoreriile, de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova și de alte atribute necesare. Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistență și nu sprijină niciun partid politic. Centrul este independent în activitatea sa și se supune doar legii. CNA este independent organizațional, funcțional și operațional în condițiile stabilite de lege.

Cadrul juridic al activității Centrului îl constituie Constituția Republicii Moldova; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție, adoptata de către Parlamentul Republicii Moldova la 6 iunie 2002, cu modificările ulterioare, alte acte normative, inclusiv tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

PrincipiiModificare

Centrul își desfășoară activitatea pe principiile legalității, independenței, imparțialității, aplicării prioritare a metodelor de prevenire a corupției față de cele de combatere,respectării drepturilor si libertăților fundamentale ale omului, oportunității, îmbinării metodelor si mijloacelor publice si secrete de activitate, îmbinării conducerii unipersonale si colegiale, colaborării cu alte autorități publice, organizații obștești si cu cetățeni.

AtribuțiiModificare

În atribuțiile Centrului intră prevenirea, depistarea, cercetarea și curmarea contravențiilor și infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional; prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire și combatere a corupției;asigurarea desfășurării evaluării riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice prin instruire și consultare, monitorizare și analiză a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupție, precum și coordonarea elaborării și executării planurilor de integritate.

ro en en Site-ul oficial al Centrului

Conducerea CNAModificare

Directori ai CNAModificare

Nume Început-Sfârșit
1 Alexei Roibu 2002–2004
2 Valentin Mejinschi 2004–2008
3 Sergiu Pușcuța 2008
4 Sergiu Burduja 2009
5 Viorel Chetraru 2009–2017
6 Bogdan Zumbreanu 2018–2019
7 Ruslan Flocea din 2019