Un cod Gray este codul care îi atribuie unei mulțimi continue de întregi, sau fiecărui membru al unei liste circulare, un cuvânt de simboluri, prin care două cuvinte alăturate diferă printr-un singur simbol. Poate exista mai mult de un cod Gray pentru o lungime dată de cuvânt, iar termenul a fost folosit pentru codul binar pentru întregi nenegativi. Versiunea pe patru biți este aceasta:

 0 0000
 1 0001
 2 0011
 3 0010
 4 0110
 5 0111
 6 0101
 7 0100
 8 1100
 9 1101
10 1111
11 1110
12 1010
13 1011
14 1001
15 1000

Codul Gray binar pentru n biți poate fi generat prin recursivitate prin prefixarea unui bit 0 în fața codului Gray pentru n-1 biți, apoi prefixând un bit 1 pentru aceluiași cod pentru n-1 biți, dar reflectat (în ordine inversă).

Algoritmul pentru generare cod Gray ar trebui să arate așa:

 Fie B[n:0] vectorul de biți în reprezentare binară obișnuită
 Fie G[n:0] vectorul de biți în reprezentare binară Gray
  G[n]=B[n]
  pentru i=n-1 până la i=0 {
   G[i]=B[i+1] XOR B[i]
  }

sau în C:

 unsigned int grayencode(unsigned int g) {
  return(g^g>>1);
 }

Decodarea ar fi:

  B[n]=G[n]
  pentru i=n-1 până la i=0 {
   B[i]=B[i+1] XOR G[i]
  }

sau în C:

 unsigned int graydecode(unsigned int b) {
  b^=b>>1; b^=b>>2; b^=b>>4; b^=b>>8; return(b^b>>16);
 }