Deschide meniul principal

Colegiul Economic Dimitrie Cantemir din Suceava

Colegiul Economic Dimitrie Cantemir este o instituție de învățământ din Suceava.

IstorieModificare

1 DECEMBRIE 1926: - Au început cursurile SCOLII COMERCIALE ELEMENTARE DE BAIETI, extra bugetara, cu durata de trei ani din SUCEAVA. - Au fost înscrisi 37 elevi,din cei 47 candidati prezentati,selectionati prin concursul de admitere desfasurat în luna Noiembrie 1926. Majoritatea elevilor erau fii de sateni care locuiau în comunele mai apropiate.

- Pentru început,scoala a fost încadrata cu trei profesori:MariaGrigoriu (Lecturi  comentate, Aritmetica, Geografia, Productologia, Caligrafia), Ioan Lelcu (Istoria), Gheorghe Grigoriu (Contabilitatea),director fiind numit profesorul Nicon Turtureanu.
  

La sfârsitul anului scolar,Conferinta din 16 iunie 1927 a corpului didactic a stabilit ca „au promovat 20 elevi,10 au rămas corigenti,iar7 au fost declarati repetenti”.Observam ca exigenta corpului didactic avea menirea de a-i convinge de la început pe elevi ca trebuie sa învete în mod constiincios. Învătamântul se desfasura într-un local închiriat.

-ÎN ANUL SCOLAR 1927-1928,

este numit director,profesorul de matematica Pitul Constantin,titular la Liceul Stefan cel Mare din Suceava.Scoala are acum doua clase cu un efectiv total de 60 elevi,care plateau taxe de scolarizare variind între 360 si 1500 lei.

-3 MAI 1928 este data primului Proces Verbal de inspectie,efectuata de inspectorul scolar Nicolae Tcaciuc -Albu care a făcut aprecieri favorabile atât asupra lectiilor asistate(LimbaRomâna,LimbaFranceza,,Contabilitate,Productologeie,Caligrafie), cât si referitor la starea de ordine si curatenie din scoala.

-1 SEPTEMBRIE 1931 este numit în functia de director Constantin Miclea,profesor de Stiinte Comerciale si Contabilitate,care avea sa îndeplineasca aceasta misiune,cu o înalta competenta pâna la 31 august 1955,sustinând cu toata capacitatea sa multiplele transformari prin care a trecut aceasta unitate de învatamânt,pâna în momentul desfiintarii sale temporare.

Constantin Miclea Constantin Miclea


-1 SEPTEMBRIE 1935: Scoala devine GIMNAZIU COMERCIAL cu patru clase.

-1 SEPTEMBRIE 1936: GIMNAZIUL COMERCIAL,primeste statut de scoala bugetara cu denumirea de GIMNAZIU COMERCIAL DE BAIETI „Dr.C.ANGELESCU.

-Începând cu 20 MAI 1937 s-a desfasurat o activitate intensa pentru construirea unui local propriu,ceia ce a determinat Primaria orasului ca la data de 22 ianuarie 1938,sa aprobe parcela pe care sa fie construit gimnaziul iar Camera de Comert,sa promita oficial,în mod repetat,la datele de 15 MARTIE 1938 SI 31 OCTOMBRIE 1938 ca finanteaza lucrarea.Aceste demersuri si promosiuni au fost însa zadarnice.Gimnaziul,intrat de acum în rândul institutiilor de învatamânt din oras a avut parte numai de localuri închiriate: a functionat la început într-o cladire de lânga Primarie,apoi în alta din spatele Bancii,de unde s-a mutat la Casa Învatatorului,apoi la parterul Liceului Stefan Cel Mare,de unde a plecat în cladirea actualei Biblioteci I.G.Sbiera,pâna când în sfârsit,în anul 1945 a fost cumparata cu banii parintilor elevilor Casa Pruncu.

Internat Itcani Cladirea internatului in cartierul Itcani

-29 MAI 1937 Scoala a fost inspectata de catre inspectorul scolar Serban Pavelescu,care aapreciat urmatoarele :”Gimnaziul Comercial dr.C.Angelescu din Suceava are norocul sa fie condus de un adevarat om al scolii,Constantin Miclea,care îsi dedica tot timpul promovarii intereselor acestei institutii.Desi a avut de luptat cu insurmontabile greutati de ordin material,domnia sa a făcut fata împrejurarilor iesind întotdeauna biruitor.Ordinea si curatenia impecabila si disciplina elevilor sunt lucruri care te impresioneaza de îndata ce pasesti în interiorul acestei scoli”

-14 aprilie 1940 ,alta inspectie apreciaza ca „scoala este bine frecventata,în special de catre fii de sateni pentru care exista si un internat amenajat intr-o casa particulara,lectiile se desfasoara metodic si sunt urmarite de catre elevi cu un vadit interes”

-17 OCTOMBRIE 1942 un alt inspector noteaza despre legatura care s-a stabilit între fostii elevi si cadrele didactice,prin intremediul careia scoala se intereseaza si-i sprijina pe absolventi.

-15-17 FEBRUARIE 1943 Gimnaziul a beneficiat de o Inspectie Integrala.Atunci cursurile se desfasurau în salile Casei Învatatorului-spatiu închiriat pentru suma de 180.000 lei anual. La acea data erau înscrisi 286 elevi( 52 elvi interni,197 la gazde si restul cu domiciliu stabil în Suceava).Elevii beneficiau de burse obtinute prin concurs,iar taxele erau de 10.000 lei. Gimnaziul era încadrat cu 17 cadre didactice(12 barbati si 5 femei),care predau urmatoarele discipline de învatamânt:religia,româna,franceza germana, matematica,fizica ,chimia,geografia,istoria,caligrafia,instructia civica,desenul,stenografia, dreptul, corespondeta comerciala, muzica, educatia fizica.

-În anul scolar 1943-1944 scoala a functionat în doua cladiri închiriate de pe strada Ferinand la numerele 37 si 40.

10 MARTIE 1944 inspectia scolara mentioneaza ”prezenta la datorie a cadrelor didactice în frunte cu directorul scolii”.

-1945 Gimnaziul Comercial de Baieti, cu patru clase, se transforma în liceu cu clasele I-VIII.Pâna la începutul anului scolar 1944-1945,tinerii care doreau sa îmbratiseze profesiuni din domeniul economic frecventau unul din gimnaziile existente în Suceava,Radauti,Falticeni sau Siret,iar dupa promovarea Examenului de Capacitate,urmau cursul superior la Licel Comercial din Cernauti.Dupa 23 august 1944 ultimele serii de absolventi ai acestui liceu au sustinut Examenul de Bacalauret la Iasi iar o parte dintre elevii acestui liceu aflati în clase dinaintea absolvirii,si-au continuat studiile,începând cu anul scolar 1946-1947,la Liceul Comercial din Suceava în care functiona acum si cursul superior V-VIII. Constantin Miclea, directorul liceului ,reuseste sa mobilizeze resursele financiare necesare pentru cumpararea Casei Pruncu prin contributia parintilor elevilor.

-IUNIE 1947 sesiune de Bacalaureat Comercial,avându-l ca Presedinte de Comisie pe profesorul N.Gramada.Candidatii au sustinut probe scrise la stiintele comerciale (studiul comertului,contabilitate,organizarea si contabilitatea intreprinderilor,biroul comercial),la disciplina „marfuri” si la o limba straina(engleza,franceza,germana sau italiana) având ca tema corespondenta comerciala.Examenele orale au urmarit si pregatirea candidatilor la stiintele juridice,matematici comerciale,geografia economica,istoria ,limba si literatura româna.

Scoala Itcani Cladirea în care a functionat Liceul Economic in primul sau an de activitate in cartieul Itcani

-1 SEPTEMBRIE 1947 LICEUL COMERCIAL din Suceava se transforma în SCOALA TEHNICA DE ADMINISTRATIE ECONOMICA MIXTA

-1 SEPTEMBRIE 1948 scoala devine SCOALA MEDIE TEHNICA DE COMERT Suceava.Locul Examenului de bacalaureat l-a luat „Examenul de absolvire”,care dadea absolventilor reusiti „Diploma de Tehnician”

-IUNIE 1951 -sesiune a Examenului de absolvire,în care candidatii au sustinut lucrari scrise la Limba româna si Contabilitate precum si probe orale la Istoria contemporana a R.P.R.,Merciologie,Matematici economice.

-IUNIE 1952 examenul de absolvire s-a numit” Examenul de Diploma”,iar cei 110 candidati au sustinut examen scris la Limba româna,examen scris si oral la disciplina Evidenta Contabila si probe orale la Istoria Contemporana a R.P.R.,Organizarea intreprinderilor,Economia si planificarea comertului.

-1 SEPTEMBRIE 1952 SCOALA MEDIE DE COMERT din Suceava este mutata cu întregul personal,în frunte cu directorul Constantin Miclea,la Botosani,unde mai functiona o scoala de acelasi profil.

31 AUGUST 1955 Scoala a fost desfiintata,deoarece s-a considerat probabil ca în Regiunea Suceava nu erau necesare doua scoli de specialitate în domeniul economic.

-12 SEPTEMBRIE 1966 Prin Decizia Nr.688/1966 se înfiinteaza la Suceava ,LICEUL ECONOMIC ce urma sa functioneze la început împreuna cu LICEUL NR.3 în localul Scolii Generale Nr. 7, situat pe Strada Epaminonda Bucevschi Nr.5 din cartierul Itcani.Internatul scolar cu 100 locuri,a fost amenajat în fosta cladire a Scolii din Itcani,pe Strada Garii. Conducerea liceului a fost încredintata tânarului profesor de matematica Duceac Corneliu,iar colectivul didactic cuprindea în majoritate profesori tineri.

-15 SEPTEMBRIE 1966se deschid cursurile pentru patru clase de elevi;doua clase la cursuri de zi(80 de locuri) si doua clase curs seral(70 locuri).

-1 SEPTEMBRIE 1967, LICEUL ECONOMIC a primit un alt local, situat pe strada Ilie Pintilie-în prezent strada Cernauti,care apartinea Întreprinderii GOSTAT Itcani.Aici ,Liceul a functionat pâna în anul 1969.Internatul liceului a continuat sa functioneze în vechea cladire a Scolii generale Itcani,din apropierea Garii Suceava Nord. La început conditiile materiale au fost modeste-ralitate care a solicitat eforturi mari din partea conducerii,a colectivului didactic si personalului administrativ dar si sprijinul parintilor cât si pe cel al unor întreprinderi binevoitoare.

-1 SEPTEMBRIE 1969, Liceului i se repartizeaza localul actual situat în zona centrala a orasului pe Strada Lecca Moraru Nr.17 A,local nou ,eliberat prin mutarea Liceului Pedagogic în spatiul ce-i fusese repartizat pe Strada Marasesti Nr.57. La acea data s-a încheiat pentru învatamântul economic din Suceava cosmarul lipsei de spatiu, al mutarilor repetate,si al functionarii în cladirile altor proprietari. Pe terenul aferent localului,s-a putut amenaja Baza Sportiva,iar în anii care au urmat sa fost construite utilitatile necesare desfasurarii normale a procesului de învatamânt.

-1970, se da în functiune Internatul liceului cu o capacitate de cazare de 300 locuri amenajat într-o cladire cu parter si trei etaje. -1971,

intra în exploatare Cantina Liceului-constructie independenta cu o capacitate de servire a mesei pentru 150 elevi pe serie si se realizeaza împrejmuirea incintei.

-1973 se inaugureaza terenul de sport care permitea efectuarea antrenamentelor de atletism si practicarea voley-ului si a basket-ului.

18-28 NOIEMBRIE 1974,Licceul a fost inspectat de catre o brigada a Inspectoratului Scolar care a consemnat „cunostintele temeinice ale multor elevi,deprinderile de munca independenta ale acestora,capacitatea de a aplica conceptele si notiunile însusite” IUNIE 1976,Liceul gazdueste SCOALA DE VARA DE MATEMATICA,organizata de catre Societatea de Stiinte Matematice din România si Inspecoratul Scolar al judetului Suceava.

-1978, de încheie prima etapa de amenajare a Cabinetelor si Laboratoarelor,prin contributia efectiva a directorului Corneliu Duceac,a prof.Corneliu Iasinschi si a maistrului Petru Hulubeac.,beneficiindu-se si de sprijinul Inspectoratului Scolar.Se extinde Cantina.

-1 SEPTEMBRIE 1978 este numita în functia de director, profesoara de Stiinte Socio-Umane Rodica Oprea ,iar profesorul Corneliu Duceac,preia functia de director la Grupul Scolar Nr.4 din Suceava. În perioada 1 septembrie 1978-31 august 1984 se realizeaza urmatoarele: Se infiinteaza în treapta a II-a si profilele Alimentatia Publica,Industrie Usoara. Se extinde cantina Se încheie lucrarile de constructie a salii de gimnastica si a vestiarelor Se asfalteaza curtea interioara si se modernizeaza Baza Sporiva în aer liber. Montarea lambriurilor în salile de clasa,pe culoare si în internat. Dotarea internatului cu saltele relaxa si a cantinei cu un robot de bucatarie. Înlocuirea integrala a veselei si a tacâmutilor existente la cantina cu altele noi din inox.Toate lucrarile de Întretinere si modernizare a bazei didactico-materiale aau fost efectuate cu forte proprii si prin autodotare. -Introducerea instalatiei de radioficare în scoala si internat. Majoritatea cadrelor didactice au sustinut ,în funtie de vechime,examenele de Definitivat,Gradul didacticII,si Gradul didacticI .În liceu functionau numai profesori,ingineri si maistre având calificarea necesara de cadre didactice. La inspectia brigazii Ministerului Învatamântului si a Ministerului Comertului Liceul a primit calificativul „Foarte Bine”. Liceul a fost gazda Olimpiadei Nationale de Economie si Contabilitate. Elevii si cadrele didactice au participat la Concursurile scolare pe discipline de învatamânt,la sesiunile de referate si comunicari la Concursurile de creatie Stiintifica si la cele cultural- artistice,obtinând premii I,II si III.

-1972 elevul Cucos Constantin a cucerit Premiul I pe tara la Concursul de Economie.(Presedinte N.N.Constantinescu;fostul elev este în prezent directorul bancii Agricole) Pregatirea temeinica a elevilor în scoala a permis obtinerea unor rezultate foarte bune la Examenele de bacalaureat si de admitere în învatamântul superior. Colectivul didactic a fost apreciat si stimulat prin acordarea distinctiei de „Profesor Evidentiat” celor mai competenti dintre profesori si maistrii instructori.

-1 SEPTEMBRIE 1984, este numita în functia de director profesoara de fizica Elisabeta Marchievici ,deoarece profesoara Rodica Oprea,a fost detasata pe functia de Inspector scolar general adjunct la Inspectoratul Scolar al judetului Suceava.

-2 MARTIE 1987 Înspectia scolara a apreciat „lectiile bine proectate si realizate care au reusit sa asigure un continut stiintific riguros,într-o maniera didactica accesibila si eficienta,caracteristica stilului de lucru propriu fiecarui profesor. A aparut în Editura Tehnica lucrarea „Metode moderne de testare a calitatii lânii”,autor prof.ing.Corneliu Pascanu. A aparut în Editura Ceres lucrarea „Îndrumar de cunostinte tehnico-practicedin agricultura si silvicultura zonei montane,autori prof.ing.vasile Florea,prof.Alexandrina Munteanu,ing.Stelian Puscasu. Premii mari la Concursul National de Geografie si Stiinte socio-umane.

-1988 se construieste sarpanta la localul liceului si se amenajeaza Cabinetul de Informatica

-30 IUNIE 1988,”Profesor Evidentiat” de Ziua Învatatorului –Clement Antonovici.

-MARTIE 1989 ,rezultate deosebite la atletism,scoala are un Campion national

-1 FEBRUARIE 1990 este ales în functia de director,profesorul de Matematica,Gheorghe Flocea ,iar profesoara Elisabeta Marchievici trece la catedra sa de la Liceul Stefan cel Mare din Suceava.

-1991 se construieste si se da în functiune spatiul necesar Laboratorului de patiserie si Cabinetului de Tehnica servirii;se reamenajeaza Cabinetele de Limba româna si Istorie.

-1 SEPTEMBRIE 1991, Liceul Economic din Suceava devine GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV din Suceava prin înfiintarea si a Scolii Postliceale,alaturi de învatamântul liceal, scoala profesionala si scoala de ucenici.

-1992-1993, se construieste sarpanta din tabla la Cantina liceului si se asfalteaza curtea interioara,se înlocuiesc usile la salile de clasa si bancile din clase. Vizita unui grup de profesori si cercetatori de prima marime în Informatica Mondiala

-15 SEPTEMBIE 1993 -este infiintata o clasa a IX-a compacta cu elevi din Republica Moldova.

-30 IUNIE 1993, Prima promotie de absolventi ai Scolii Postliceale.

-15 SEPTEMBRIE 1994 se înfiinteaza o clasa compacta cu elevi de clasa a IX-a proveniti din Republica Moldova.

-1994, se construieste sarpanta la sala de sport,se reamenajeaza cabinetele de limbi moderne.

- În anii 1995-1996, în vederea Sarbatoririi Jubileului Liceului s-au realizat lucrari de raparatii capitale si dotari, însumând 325 milioane lei. În fiecare an au fost modernizate cabinetele si laboratoarele ,prin dotarea cu noi mijloace de învatamânt,ajungându-se în anul 1966 la sapte Cabinete de specialitate,trei laboratoare,o biblioteca cu 30.000 volume.

-MARTIE 1996, cu prilejul excursiei facute la Suceava de catre un grup de profesori si ceretatori de prima marime în Informatica mondiala-oaspeti ai Facultatii de Informatica din Iasi,Liceul Economic din Suceava ,a fost vizitat de catre prof.Kenneth DeYong, Universitatea George Mason, Fairfax, Virginia, USA; prof.Jean Arcady Meyer,Scoala Normala Superioara,Paris,Franta;Joachim Sprave de la ,Universitatea Dortmund,Germania;Ben Paechter Universitatea Napier,Edinburg,Marea Britanie;

- 24 OCTOMBRIE 1996, În baza Ordinului Ministrului Învatamântului Nr.40726/1996,Inspectorul General al Inspectoratului Scolar judetean Suceava a dat Decizia Nr.192 prin care se atribuie scolii numele ei actual:

GRUPUL SCOLAR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA. În Anul Aniversar 1996,în componenta Grupului Scolar se aflau,Liceul Economic cursuri de zi cu un efectiv de 1026 elevi care se instruiau în profilurile finante-contabilitate,comert,alimentatie publica,cuprins în 34 clase,liceul seral cu 8 clase si un efectiv de 246 elevi,scoala profesionala cu 6 clase si in efectiv de 124 elevi,precum si scoala postliceala cu doua clase si un efectiv de 28 elevi. Majoritatea elevilor provin din Municipiul si Judetul Suceava cu exeptia a 37 de elevi din Republica Moldova. Precesul de învatamânt era asigurat de 71 cadre didactice-66 profesori si 5 maistre instructori,din care 32 cu gradul didactic I,12 cu gradul didactic II si 13 profesori stagiari.Este de remarcat faptul ca la acea data,din corpul profesoral faceau parte multi dintre profesorii care au predat si în primii ani de dupa reinfintarea liceului.

-24 MARTIE- 8 APRILIE 1997 ,Grupul scolar ,este gazda Olimpiadei Nationale de Matematica,pentru clasele a IX-a si XI-a

-2 MAI 1997 la Suceava ,Schimb de experienta între catedrele de specialitate de la Grupul Scolar Economic si Administrativ „Dimitrie Cantemir din Suceava si cele de la Grupul Scolar Economic si Administrativ „Octav Onicescu”din Botosani pe tema:”Formarea specialistilor economisti în concordanta cu cerintele economiei de piata.”

-15-18 MAI 1997 Grupul scolar „Dimitrie Cantemir” din Suceava a fost gazda Simpozionului National „Libertate si Toleranta în Educatia Religioasa”,organizat de Ministerul Învatamântului si Inspecoratul scolar al judetului Suceava.

-IUNIE 1997,au absolvit elevii clasei a XII-a E proveniti din Republica Moldova.

-20-26 OCTOMBRIE 1997 s-au desfasurat manifestarile dedicate Zilelor Liceului :Sedinta omagiala a Cercului de Istorie,Sesiunea anuala de referate si comunicari ale elevilor si ale cadrelor didactice,”Permannente ale cunoasterii”,Concurs pe teme de specialitate,Medalion liric „Stefan Stefuriuc” ,,Simpozion, Expuneri, Conferinte, Întreceri sportive Cupa „Dimitrie Cantemir”. -MARTIE 1998 LA Concursul National de Contabilitate care a avut loc la Tulcea,eleva Moldovan Gabriela-Adriana din clasa a XI-a A a obtinut Premiul I. -În perioada 1994-1998,au aparut în Editura „EVCONT CONSULTING”SRL Suceava lucrarile: ”ABC-ul economiei de piata.Termeni financiari-contabili”-în doua editii,”Contabilitatea practica în conditiile aplicarii noului sistem contabil”în trei editii,Contabilitatea generala a economiei de piata”Vol.I si II,în tei editii,”Fiscalitate”,în trei editii,Contabilitatea practica si fiscalitatea agentilor economici” Vol.I si II,autor,prof,Ion Morosan.

-1 SEPTEMBRIE 1998 este numit în functia de director,profesorul de matematica Toader Papaghiuc,iar profesorul Gheorghe Flocea revine la catedra sa din Liceu.

-1 SEPTEMBRIE 1999-31 AUGUST 2002, se realizeaza lucrarile de înlocuire a acoperisului scolii si internatului,amenajarea Amfiteatrului,a înca doua Cabinete de Informatica ,dotarea acestora cu 60 unitati de calcul complete,legarea lor în retea si conenctarea la Internet,amenajarea Cabinetului de Alimentatie Publica,înlocuirea totala a instalatiei de încalzire centrala racordata la reteaua orasului,cu o instalatie de încalzire independenta pe baza de gaz natural-investitie,în valoare de 6 miliarde lei.

-1 SEPTEMBRIE 2002, este numit în functia de director profesorul de matematica Corneliu Romascu ,detasat în perioada anterioara la Inspectoratul Scolar judetean Suceava în functia de inspector scolar.

-2—6 DECEMBRIE 2002, Grupul scolar Economic Administrativ”Dimitrie Cantemir”din Suceava a fost inspectat de catre o brigada de control a Inspectoratului Scolar Judetean Suceava.

Principalele momente în dezvoltarea scolii:

În 1970 se da în functiune internatul liceului; În 1971 intra în exploatare cantina si se construieste împrejmuirea spatiului scolar; În 1973 se inaugureaza terenul de sport; În 1978 se extinde cantina; În 1988 se construieste ?arpanta la localul liceului ?i cabinetul de informatic? În 1990 se construieste magazia de materiale; În 1990 se construieste magazia de materiale; În 1991 se construieste si se ds în functiune cladirea cu laboratorul de patiserie si cu cabinetul de tehnica servirii; Se reamenajeaza cabinetele de limba româna si istorie În 1992 se construieste sarpanta la cantina În 1993 se asfalteaza curtea interioara În 1994 se construieste sarpanta de la sala de sport Se reamenajeaza cabinetul de limbi moderne În 1995 se reface exteriorul scolii si al cantinei Se reorganizeaza spatiul pentru biblioteca Se amenajeaza camera oficiala pentru oaspeti. Din 1995 pâna în prezent (anul scolar 2002-2003) scoala a fost dotata si modernizata: - cu calculatoare performante, copiatoare - cu masini de transport - cu mobilier în cancelarie, cabinetele directorilor si secretariat - s-a reînnoit mobilierul din clase - s-au montat lambriuri de lemn pe holurile ?colii - au avut loc reparatii capitale - s-a amenajat amfiteatrul - s-a înlocuit acoperisul scolii - s-a instalat centrala termica proprie

Grupul Școlar Economic și Administrativ, care din 1996 poartă numele de "Dimitrie Cantemir", oferă ca bază materială de instruire și educare:

1. 25 de săli de clase, din care 7 funcționează drept cabinete pe discipline de învățământ 2. 2 cabinete de informatică 3. Laboratoarele de fizică și chimie și laboratorul de tehnica servirii pentru alimentație publică 4. 2 cabinete pentru discipline tehnologice (alimentatie publica si turism) 5. Un magazin-scoala 6. Firma-exercitiu (baza de instruire pentru disciplinele economice) 7. Un cabinet de instruire practica pentru vânzatori 8. O biblioteca cu 23150 de volume, dispunând de 4 sali (3 sali pentru depozitarea cartilor și o sală de lectură) 9. O sala de sport cu o suprafata de 162 m.p. si un teren de sport cu o suprafata de 1000 m.p. - Conditiile de cazare si de masa se concretizeaza într-un internat cu o capacitate de 286 locuri si cu o cantina cu 150 locuri pe serie. - La Grupul Scolar Economic Suceava a functionat, între anii 1993-2000, si scoala postliceala. De asemenea, la scoala noastra se desfasoara examenele filtru si de absolvire a trei scoli postliceale particulare. Liceul nostru se încadreaza în filiera tehnologica, având profilul servicii, cu urmatoarele specializari: 1. tehnician în activitati comerciale si financiare 2. tehnician în turism 3. tehnician în alimentatie publica 4. tehnician în administratia publica 5. Învatamântul profesional se desfasoara pe doua domenii 6. domeniul Comert si servicii si 7. domeniul Alimentatie publica si conexe

2004 - Are loc schimbarea din Grupul Scolar Economic Administrativ “Dimitrie Cantemir” în Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”

   - scoala noastra functioneaza în prezent cu 41 de clase cu un efectiv de 1074 elevi, din care: 84 – matematica-informatica, 798 – liceu – zi, 19 elevi - seral, 27 elevi - frecventa redusa, 146 elevi - scoala profesionala.
   - Procesul instructiv-educativ este asigurat de 66 cadre didactice, din care 4 sunt debutanti, 19 sunt definitivi, 6 cu gradul didactic II, 35 cu gradul didactic I, un doctor si un doctorand.
   - În colectivul didactic al liceului sunt 9 profesori metodisti, din care 6 profesori de cultura generala si 3 profesori de specialitate.
   - Directorii școlii de la reînființare și până în prezent sunt:

1. Corneliu Duceac

2. Rodica Oprea

3. Elisabeta Marchievici

4. Gheorghe Flocea

5. Toader Papaghiuc

6. Corneliu Romașcu

NoteModificare

Legături externeModificare

[1] Site-ul web

[2] Mihai Petriuc