Concentrația masică este un mod de exprimare a compoziției unui amestec sau a unei soluții ce constă în raportul dintre masa unui component dintr-un amestec și volumul amestecului. Se notează cu ρ(i) pentru un component oarecare i. Este o mărime dependentă de temperatură datorită volumului care e dependent de temperatură.

Alte moduri de exprimare a compoziției sunt fracțiile (procentele) molare, masice și volumice, concentrația masică, molalitatea etc.

Terminologie modificare

Mai este denumită uneori titru.

Unități de măsură modificare

Unitatea de măsură în SI e kg/m3. O unitate uzuală e g/l. O altă unitate uzuală e mg/dl pentru care e folosită pentru probe biologice notația mg% abreviere de la mg/100ml soluție.

Proprietăți modificare

Suma concentrațiilor masice (densitatea soluției) modificare

Suma concentrațiilor masice ale componenților soluției este egală cu densitatea soluției:

 

Dependența de temperatură modificare

Concentrația masică este o mărime dependentă de temperatură prin intermediul volumului. Pe intervale mici de temperatură dependența e:

 

unde   e concentrația masică la o temperatură de referință,   e coeficientul de dilatare termică al amestecului.

Relația cu volumele specifice parțiale modificare

Concentrațiile masice ale componenților soluției apar în produs cu volumele specifice parțiale:

 

Reiese din egalitatea volumelor parțiale   cu volumul soluției și apoi prin împărțirea cu volumul specific:

 

Volumul specific al soluției se poate exprima in funcție de volumele specifice parțiale:

 

Mărimi înrudite modificare

Concentrația molară modificare

Relația între concentrația masică și concentrația molară este:

 

Această relație poate fi demonstrată prin împărțirea la volumul amestecului (soluției) a relației dintre masa și cantitatea (moli) unui component din amestec (soluție).

 

Fracția molară modificare

 

Relația cu fracția masică modificare

Concentrația masică se poate calcula ca produs dintre densitatea soluției și fracția masică a componentului.

 

Molalitatea modificare

 

Fracția volumică modificare

Concentrația volumică modificare

Raport masic modificare

Vezi și modificare

Bibliografie modificare

  • Bazil Popa și colab. Manualul inginerului termotehnician (MIT), vol. 1, București: Editura Tehnică, 1986
  • A. Badea, A. Leca ș.a. Transfer de căldură și masă în instalațiile industriale, Editura Tehnică, 1982
  • R. Dima O. Floarea Procese de transfer de masă și utilaje specifice EDP București 1884 p. 10

Legături externe modificare