Nu confundați cu Concentrație molală.

Concentrația molară este raportul dintre cantitatea (moli) unui component dintr-un amestec și volumul amestecului. Se notează cu C(i) sau Ci pentru un component oarecare i. Este o mărime dependentă de temperatură datorită dependenței de temperatură.

Gradientul concentrației apare în formula fluxului difuzional de substanță din legile lui Fick.

Formula folosită pentru calculul concentrației molare este următoarea:

Unități de măsură modificare

Unitatea de măsură în Sistemul internațional de unități este kmol/m3. O unitate uzuală e mol/l.

Proprietăți modificare

Suma concentrațiilor modificare

 

Dependența de temperatură modificare

Concentrația molară este o mărime dependentă de temperatură prin intermediul volumului. Pe intervale mici de temperatură dependența e:

 

unde   e concentrația molară la o temperatură de referință,   e coeficientul de dilatare termică al amestecului.

Relația cu volumele molare parțiale modificare

Concentrațiile molare ale componenților soluției apar în produs cu volumele molare parțiale:

 

Reiese din egalitatea volumelor parțiale   cu volumul molar al soluției prin împărțirea cu volumul molar:

 

Volumul soluției se poate exprima și in funcție de volumele specifice parțiale:

 

Mărimi înrudite modificare

Concentrația numerică modificare

Concentrația masică modificare

Relația între concentrația molară și concentrația masică este:

 

Această relație poate fi demonstrată prin împărțirea la volumul amestecului (soluției) a relației dintre masa și cantitatea (moli) unui component din amestec (soluție).

 

Fracția masică modificare

 

Fracția molară modificare

 

Raport molar modificare

Molalitatea (Concentrație molală) modificare

 

b_2 molalitatea solventului, ro densitatea, M masa molară solutul are indicele 2.

Pentru soluții multisolut, conversia este:

 

Fracția volumică modificare

Concentrația volumică modificare

Gradient modificare

Gradientul apare în legile lui Fick.

Vezi și modificare

Bibliografie modificare

  • G.C. Moisil Termodinamica Editura Academiei RSR București 1988
  • Bazil Popa și colab. Manualul inginerului termotehnician (MIT), vol. 1, București: Editura Tehnică, 1986
  • A. Badea, A. Leca ș.a. Transfer de căldură și masă în instalațiile industriale, Editura Tehnică, 1982

Legături externe modificare