Concentrație molară

Nu confundați cu Concentrație molală.

Concentrația molară este raportul dintre cantitatea (moli) unui component dintr-un amestec și volumul amestecului. Se notează cu C(i) sau Ci pentru un component oarecare i. Este o mărime dependentă de temperatură datorită dependenței de temperatură.

Gradientul concentrației apare în formula fluxului difuzional de substanță din legile lui Fick.

Formula folosită pentru calculul concentrației molare este următoarea:


Unități de măsurăModificare

Unitatea de măsură în Sistemul internațional de unități este kmol/m3. O unitate uzuală e mol/l.

ProprietățiModificare

Suma concentrațiilorModificare

 

Dependența de temperaturăModificare

Relația cu volumele molare parțialeModificare

 
 

Mărimi înruditeModificare

Concentrația numericăModificare

Concentrația masicăModificare

Relația între concentrația molară și concentrația masică este:

 

Această relație poate fi demonstrată prin împărțirea la volumul amestecului (soluției) a relației dintre masa și cantitatea (moli) unui component din amestec (soluție).

 

Fracția masicăModificare

 

Fracția molarăModificare

 

Raport molarModificare

Molalitatea (Concentrație molală)Modificare

 

b_2 molalitatea solventului, ro densitatea, M masa molară solutul are indicele 2.

Pentru soluții multisolut, conversia este:

 

Fracția volumicăModificare

Concentrația volumicăModificare

GradientModificare

Gradientul apare în legile lui Fick.

Vezi șiModificare

BibliografieModificare

  • G.C. Moisil Termodinamica Editura Academiei RSR București 1988
  • Bazil Popa și colab. Manualul inginerului termotehnician (MIT), vol. 1, București: Editura Tehnică, 1986
  • A. Badea, A. Leca ș.a. Transfer de căldură și masă în instalațiile industriale, Editura Tehnică, 1982

Legături externeModificare