Concentrație volumică

Concentrația volumică este o mărime fizică care indică componența unui amestec prin câtul dintre volumul componentului și volumul amestecului sau soluției.

Este o mărime folosită pentru soluțiile neideale la care se produce contracție sau dilatare de volum la amestecarea componenților. Un exemplu foarte cunoscut îl constituie amestecurile lichide apă-etanol.

Relațiile cu mărimi similare Modificare

Tabelul următor prezintă relațiile de transformare între mărimile care exprimă compoziția amestecurilor sau soluțiilor.

Relații ale concentrației volumice σi cu alte mărimi pentru compoziție
Masă Cantitate de substanță Număr de particule Volum
fracție fracție masică w fracție molară x fracție a numărului de particule X fracție volumică φ
       
concentrație concentrație masică β concentrație molară c concentrație a numărului de particule C concentrație volumică σ
       
raport raport masic ζ raport molar r raport al numărului de particule R raport volumic ψ
       
cât
cantitate de substanță/masă
molalitate b
  (i = solut, j = solvent)
cantitate de substanță parțială specifică q
 

Suma concentrațiilor volumice ale componenților unei soluții Modificare

Suma concentrațiilor volumice ale componenților unei soluții este egală raportului dintre suma volumelor componenților și volumul amestecului:

 
     
Contracție de volum      
Soluție ideală      
Dilatare de volum      


σi = concentrația volumică a componentului i
φi = fracție volumică a componentului i
VE = volumul exces al amestecului
V = volumul amestecului
V0 = Suma volumelor tuturor componenților amestecului înainte de amestecare)

Exemplul unui amestec apă-etanol (la 20 °C) format prin amestecarea de volume egale de apă și etanol relevă:

 

Cu densitățile componenților puri ai amestecului la 20 °C[1] urmează pentru concentrațiile volumice ale etanolului și apei (în cazul particular al egalității volumelor amestecate) la această temperatură:

 

Concentrațiile volumice sunt mai mari decât fracțiile volumice, există contracție de volum după amestecare.

 

Vezi și Modificare

Legături externe Modificare

  1. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite CRC