Concubinajul este acea relație interumană în care doi adulți hotărăsc să trăiască și să se gospodărească în comun.

Majoritatea statelor europene au reglementat concubinajul mai ales din cauza numărului mare de copii născuți din cupluri necăsătorite. Pe locul întâi se află Islanda cu 66.9% dintre copii proveniți din relații din afara căsătoriei, urmată de Franța cu 59.1%.[1] Majoritatea copiilor se nasc în afara căsătoriei în Estonia, Bulgaria, Slovenia, Norvegia, Suedia, Danemarca și Portugalia.[2] În România, 31% din copii se nasc în afara căsătoriei (2015).[3]

Iubit/ibovnic/concubin/amorez/drăguț = persoană care întreține relații intime, de dragoste cu o altă persoană, fără a fi căsătorit cu aceasta, care trăiește în concubinaj și care iubește de obicei în taină cu pasiune.

Legislația în România modificare

Potrivit prevederilor din Codul civil al României, statul român recunoaște doar căsătoria încheiată în fața ofițerului de stare civilă, nu și concubinajul. Cu toate acestea, concubinajul are anumite efecte legate de prezumția de paternitate. Art. 426 "Prezumția filiației față de pretinsul tată", se aplică în cazul când filiația trebuie stabilită pe cale juridică (există o oarecare analogie cu prezumția de paternitate în cazul căsătoriei). [4] Conform acestui articol "(1) Paternitatea se prezumă dacă se dovedește că pretinsul tată a conviețuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepțiunii. (2) Prezumția este înlăturată dacă pretinsul tată dovedește că este exclus ca el să îl fi conceput pe copil."[5]

În România, copilul născut în afara căsătoriei are aceleași drepturi precum cel născut în cadrul căsătoriei (Art 260 codul civil,[6] Art 48 (3) Constituția României[7]).

În legătură cu modul de stabilire a paternității, conform deciziei CEDO Călin și alții împotriva României dreptul copiilor de a-și stabili paternitatea este imprescriptibil, indiferent de data la care s-au născut (adică incluzând și copiii născuți înainte de 2007).[8]

În România, un copil născut sau conceput în timpul căsătoriei îl are ca tată prezumat pe soț.[9] Astfel, soțul trebuie trecut în certificatul de naștere.[10] Ulterior, se poate deschide în instanță o acțiune de tăgada a paternității.[11] [12] În Codul civil al României, tăgada paternității este prevăzută de articolele 429-434. Conform art 429 "Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de soțul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum și de copil."[13]

În România, adulterul a fost dezincriminat în 2006.[14] Astfel, relațiile sexuale consimțite nu sunt pedepsite de lege, cu excepția celor care implică minori sub vârsta de 15 ani,[15] sau incest.[16]

Vezi și modificare

Referințe modificare

 1. ^ http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00018&plugin=1
 2. ^ http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00018&plugin=1
 3. ^ http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00018&plugin=1
 4. ^ Art. 426 Noul cod civil Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată Stabilirea filiaţiei Filiaţia, LegeAZ 
 5. ^ Art. 426 Noul cod civil Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată Stabilirea filiaţiei Filiaţia, LegeAZ 
 6. ^ Art. 260 Noul cod civil Egalitatea în drepturi a copiilor Dispoziţii speciale Încetarea persoanei juridice, LegeAZ 
 7. ^ CONSTITUTIA ROMÂNIEI, www.cdep.ro, arhivat din original la , accesat în  
 8. ^ CEDO. Cauza Călin și alții împotriva României. Modul de aplicare a dispozițiilor referitoare la prescripția dreptului la acțiunea în stabilirea paternității, contravine Convenției, Legal Land,  
 9. ^ Art. 414 Noul cod civil Prezumţia de paternitate Stabilirea filiaţiei Filiaţia, LegeAZ 
 10. ^ S.P.C.L.E.P - Oradea, new.evp-oradea.ro, arhivat din original la , accesat în  
 11. ^ Art. 414 Noul cod civil Prezumţia de paternitate Stabilirea filiaţiei Filiaţia, LegeAZ 
 12. ^ S.P.C.L.E.P - Oradea, new.evp-oradea.ro, arhivat din original la , accesat în  
 13. ^ Art. 429 Noul cod civil Acţiunea în tăgada paternităţii Stabilirea filiaţiei Filiaţia, LegeAZ 
 14. ^ Art. 304 Cod penal Adulterul INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI, LegeAZ 
 15. ^ Art. 220 Noul Cod Penal Actul sexual cu un minor Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, LegeAZ 
 16. ^ Art. 377 Noul Cod Penal Incestul Infracţiuni contra familiei, LegeAZ 

Legături externe modificare