Corvin-Laurențiu Bangu

politician român
Corvin-Laurențiu Bangu
Date personale
Născut (65 de ani)
Cetățenie România Modificați la Wikidata
Ocupațiepolitician Modificați la Wikidata
Limbi vorbitelimba română Modificați la Wikidata
Senator Modificați la Wikidata

Corvin-Laurențiu Bangu (n. 21 septembrie 1958) [1] este un fost senator român în legislatura 1990-1992, în perioada 20.5.1990 - 21.9.1991[2], ales în județul Tulcea pe listele partidului FSN. Fostul senator Corvin-Laurențiu Bangu a demisionat oficial din Parlament la data de 13 februarie 1992. În cadrul activității sale ca senator, Corvin-Laurențiu Bangu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Statul Israel, Republica Populară Chineză și Republica Italiană. Corvin-Laurențiu Bangu a fost membru în comisia parlamentară de anchetă instituită în vederea cercetării evenimentelor petrecute în zilele de 13-15 iunie 1990.

Experiența profesională
Perioada :01.01.2006 - prezent
Funcția sau postul ocupat Subprefect
Activități si responsabilități principale
- conducerea operativă a instituției prefectului, cu excepția Cancelariei prefectului;
- exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
- coordonarea activității de verificare a legalității actelor emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale și a contenciosului administrativ;
- contrasemnarea și aplicarea ordinelor prefectului;
- verificarea și aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României.
Numele și adresa angajatorului Instituția Prefectului – Județul Tulcea
Tipul activității sau sectorul de activitate Management public
Perioada 9.03.2001 – 31.12.2005
Funcția sau postul ocupat Secretar General
Activități si responsabilități principale
- conducerea operativă a aparatului de specialitate;
- coordonarea activității de verificare a legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale;
- elaborarea propunerilor de acte normative din sfera de activitate a instituției și a proiectelor ordinelor prefectului;
- coordonarea aplicării legilor speciale cu caracter reparatoriu (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 9/1998,Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 290/2003 etc.).
Numele și adresa angajatorului Prefectura Județului Tulcea
Tipul activității sau sectorul de activitate Management public
Perioada 01.10.1996 – 01-10.1999
Funcția sau postul ocupat Director Filiala Tulcea
Activități si responsabilități principale
- asigurarea sediului pentru deschiderea filialei;
- coordonarea selecției și pregătirii personalului filialei;
- asigurarea portofoliului de clienți ai băncii;
- elaborarea studiilor privind piața bancară a județului Tulcea.
Numele și adresa angajatorului Banca Română de Comerț Exterior – BANCOREX S.A.
Tipul activității sau sectorul de activitate Management bancar
Perioada 17.02.1996 – 1.10.1996
Funcția sau postul ocupat Inspector guvernamental
Activități si responsabilități principale
- verificarea activității autor ităților administrației publice;
- exercitarea controlului privind aplicarea unor programe și derularea unor activități de interes public național;
- soluționarea unor memorii și petiții adresate autorităților centrale.
Numele și adresa angajatorului Guvernul României – Departamentul Administrație Publică Locală
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică
Perioada 23.09.1991 – 17.02.1996
Funcția sau postul ocupat Prefect
Activități si responsabilități principale
- reprezentarea Guvernului României în județul Tulcea;
- conducerea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor;
- exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale;
- aplicarea legilor speciale referitoare la retrocedarea proprietății sau acordarea de compensații ori despăgubiri;
- managementul situațiilor de urgență.
Numele și adresa angajatorului Prefectura Județului Tulcea
Tipul activității sau sectorul de activitate Management public
Perioada 20.05.1990 – 23.09.1991
Funcția sau postul ocupat Senator
Activități si responsabilități principale
- participarea la elaborarea și adoptarea legilor
- formularea de propuneri legislative în Comisiile de specialitate ale Senatului;
- soluționarea divergențelor legislative în Comisiile de mediere ale Senatului și Camerei Deputaților;
- consultarea cetățenilor cu pr ivire la proiectele de acte normative;
- participarea la elaborarea și adoptarea Constituției României.
Numele și adresa angajatorului Senatul României
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate legislativă
Perioada 10.01.1990 – 20.05.1990
Funcția sau postul ocupat Secretar General
Activități si responsabilități principale
- conducerea operativă a Primăriei județului Tulcea;
- organizarea autorităților administrației publice;
- organizarea alegerilor pentru Parlamentul României.
Numele și adresa angajatorului Primăria Județului Tulcea
Tipul activității sau sectorul de activitate Management public
Perioada 01.11.1983 – 10.01.1990
Funcția sau postul ocupat Avocat (Director Adjunct)
Activități si responsabilități principale
- consiliere jur idică;
- asistență și reprezentare la instanțele de judecată;
- reprezentare în fața altor instituții și autorități.
Numele și adresa angajatorului Biroul Colectiv de Asistență Juridică – Tulcea
Tipul activității sau sectorul de activitate Asistență juridică

Perioada 01.09.1982 – 01.11.1983
Funcția sau postul ocupat Avocat
Activități si responsabilități principale
- consiliere jur idică;
- asistență și reprezentare la instanțele de judecată;
- reprezentare în fața altor instituții și autorități.
Numele și adresa angajatorului Biroul Colectiv de Asistență Juridică – Argeș
Tipul activității sau se ctorul de activitate Asistență juridică

Educație și formare
1.) „CURS DE PREGĂTIRE PENTRU ÎNALȚI FUNCȚIONARU PUBLICI ÎN DOMENIUL SITAȚIILOR DE URGENȚĂ”

Perioada 17.07.2017 – 21.07.2017

Calificarea/diploma obținută Diplomă de participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite - aplicarea politicilor si strategiilor în domeniul managementului situațiilor de urgență la nivel local (județean) în contextul mecanismului european de protecție civilă;

- aplicarea principiilorși metodelor specifice managementului situațiilor de urgență la nivel local (județean).

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situțaii de Urgență - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani.

2.) „MANAGER PROIECT

Perioada 05.05.2015 – 04.09.2015

Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite - stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului; - managementul echipei de proiect; - managementul calităț ii proiectului.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Ministerul Muncii, Familiei, Protețicei Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale

3.) „MANAGEMENTUL SITUAȚILOR DE URGENȚĂ”

Perioada 22.06.2015 – 26.06.2015

Calificarea/diploma obținută Diplomă de participare Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite - aplicarea politiciloșr i strategiilor în domeniul managementului situațiilor de urgență la nivel local (județean) în contex tul mecanismului european de protețice civilă; - aplicarea principiilorși metodelor specifice managementului situațiilor de urgență la nivel local (județean).

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență

4.) „CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI PREFECȚILOR ȘI SUBPREFECȚILOR DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂȘI AL DESCENTRALIZĂRII ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE”

Perioada 19.06.2013 – 15.01.2014

Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite

- implementarea politicilor publice în teritoriu; - asigurarea legalității în teritoriu; - conducerea și coordonarea serviciilor publice deconcentrate; - managementul situațiilor de criză; - îmbunătățirea relației cu cetățenii și promovarea dialogului social.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Ministerul Dezvoltării Regionaleși Administrației Publice și Agenția Națională a Funcționarilor Publici

5.) „MANAGEMENT RESURSE UMANE”

Perioada 21.03.2011 – 18.04.2011

Calificarea/diploma obținută Certificat

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - consilierea celorlalți manageri în probleme de resurse umane; - coordonarea desfășurării activităților de resurse umane; - elaborarea politicilor și programelor de resurse umane; - monitorizarea costurilor de personal.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

6.) „MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ”

Perioada 19.04.2010 – 23.04.2010

Calificarea/diploma obținută Diploma

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - sistemul național al managementului situațiilor de urgență; - dezastre naturale și antropice; - protecția civilă; - evacuarea în situații de urgență și în caz de război.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență

7.) „FORMARE SPECIALIZATĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ”

Perioada 2007/2008

Calificarea/diploma obținută Diploma

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Ministerul Internelor și Reformei Administrative - Institutul Național de Administrație

8.) „PROGRAMUL DE CONDUCERE A COMPUTERULUI”

Perioada 24.01.2007 – 24.02.2007

Calificarea/diploma obținută Certificat ECDL

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - concepte de bază ale tehnologiei informației; - utilizarea computerului și organizarea fișierelor; - editarea tex telor; - utilizarea internetului și a poștei electronice

. Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare E.C.D.L. România S.A.

9.) „INSTRUMENTE STRUCTURALE ÎN ROMÂNIA 2007-2013”

Perioada 4.11.2006 – 16.11.2006

Calificarea/diploma obținută Certificat

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - politica de coeziune a Uniunii Europene; - Fondul European de Dezvoltare Regională; - Fondul Social European; - Fondul de coeziune.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Ministerul Administrației și Internelor

10.) „MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ”

Perioada 26.06.2006 – 30.06.2006

Calificarea/diploma obținută Diploma

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - sistemul național al managementului situațiilor de urgență; - dezastre naturale și antropice; - protecția civilă; - evacuarea în situații de urgență și în caz de război

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență

11.) „ROLUL PREFECȚILOR ȘI SUBPREFECȚILOR ÎN ADMINISTRAȚIA REGIONALĂ”

Perioada 18.06.2006 – 21.06.2006

Calificarea/diploma obținută ATTESTATION

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - adaptarea funcției prefectorale la schimbările generate de integrarea României în U.E.; - controlul legalității și lupta anticorupție; - managementul situațiilor de urgență; - punerea în aplicare a politicilor publice.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Școala Națională de Administrație – Franța și Institutul Național de Administrație - România

12.) „MANAGEMENTUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE”

Perioada 24.07.2005 – 30.07.2005

Calificarea/diploma obținută Certificat

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - metode și tehnici de conducere; - managementul strategic și managementul prin obiective; - conceptul de legalitate, controlul legalității; - retrocedarea bunurilor preluate abuziv.

Numele și tipul instituției deînvățământ/furnizorul de formare Institutul Național de Administrație

13.) „MASTER ÎN MANAGEMENTUL PUBLIC”

Perioada 10.07.2004

Calificarea/diploma obținută Diploma de Master

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite Specializarea „Managementul Afacerilor Publice Europene”

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Academia de Studii Economice - București

14.) „PROGRAMUL DE FORMARE POSTUNIVERSITARĂ SPECIALIZATĂ ÎN „MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE EUROPENE”

Perioada 15.10.2003 – 26.06.2004

Calificarea/diploma obținută Diploma

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - management general și management strategic; - proces bugetar și finanțe publice; - dezvoltare regională; - managementul proiectelor europene; - tehnici de negociere și comunicare. Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Institutul Național de Administrație Academia de Studii Economice - București

15.) „MANAGEMENTUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE”

Perioada 9.11.2003 – 14.11.2003

Calificarea/diploma obținută Certificat

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - rolul autorităților publice în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acqui-ul comunitar; - colaborarea instituției prefectului cu autoritățile administrației publice locale; - domeniul public și domeniul privat; - actul administrativ.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Institutul Național de Administrație

16.) „INSTRUIRE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR”

Perioada 8.06.2003 – 12.06.2003

Calificarea/diploma obținută Diploma

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - programe și proiecte; - instrumente și tehnici de analiză strategică; - tehnici de colaborare în rețea; - managementul planului de lucru.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare British Council Romania și Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice

17.) „MANAGEMENTUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ”

Perioada 9.12.2002 – 13.12.2002

Calificarea/diploma obținută Certificat

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - Strategia Guvernului României privind integrarea europeană și euroatlantică; - rolul comunităților locale în realizarea reformei administrației publice; - strategia în domeniul serviciilor publice; - informatizarea administrației publice.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Institutul Național de Administrație

18.) „REFORMA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ”

Perioada 24.07.2001 – 28.07.2001

Calificarea/diploma obținută Certificat

Disciplinele principale studiate /competențe profesionale dobândite - Legea administrației publice locale nr. 215/2001; - Statutul aleșilor locali; - funcția publică; atribuțiile ANFP; - atribuțiile și obiectivele prefecturilor

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare Ministerul Administrației Publice – Centrul Național de Formare Continuă

19) FACULTATEA DE DREPT

Perioada 15.09.1978 – 01.07.1982

Calificarea/diploma obținută Diplom

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI FACULTATEA DE DREPT

Nivelul în clasificarea națională sau internațională Studii universitare

Note modificare

Bibliografie modificare