Cultura Greciei a evoluat de-a lungul a mii de ani, având rădăcini puternice în civilizațiile sale precursoare miceene și minoene, continuând cu așa-zisa civilizație a "Greciei clasice", influențată și puternic influențând cultural Imperiul Roman, respectiv penetrând până în vremurile Renașterii prin Imperiul Bizantin, pentru ca să renască după perioada dominației Imperiului Otoman prin războiul purtat pentru cucerirea independenței și crearea statului modern grec.

Grecia este adesea considerată ca fiind leagănul civilizației europene. Orașul Atena a fost centrul cultural al lumii Greciei antice, iar Partenonul un simbol de durată al culturii Greciei și a civilizației europene.

Lectură suplimentară

modificare
  • Cultura Greciei: antică, bizantină, modernă, George D. Hurmuziadis, Editura științifică și enciclopedică, 1979