În mecanică, cuplul de forțe reprezintă ansamblul format din două forțe egale ca modul, paralele și de sensuri opuse. Cuplul de forțe este caracterizat prin rezultantă nulă și moment nenul:

Proprietăți modificare

  • Rezultanta unui cuplu este nulă.
  • Momentul cuplului este constant în modul, direcție și sens pentru toate punctele din spațiu.
  • Momentul unui cuplu este un vector liber: este independent de punctul din spațiu în raport cu care se calculează.
  • Condiția de echivalență: Două cupluri sunt echivalente dacă au același moment.