Declinația este una din coordonatele astronomice ecuatoriale. Ca simbol se folosește litera δ (delta).

Declinația unui anumit obiect astronomic, este unghiul cuprins între direcția spre obiect și planul ecuatorial ceresc. Valoarea unghiului este pozitivă pentru poziții aflate la nord de ecuatorul ceresc și negativă pentru poziții aflate la sud.

Legături externe modificare

  • MEASURING THE SKY A Quick Guide to the Celestial Sphere James B. Kaler, University of Illinois
  • Celestial Equatorial Coordinate System University of Nebraska-Lincoln
  • Celestial Equatorial Coordinate Explorers University of Nebraska-Lincoln
  • Merrifield, Michael. „(α,δ) – Right Ascension & Declination”. Sixty Symbols. Brady Haran for the University of Nottingham.