Depresiunea Apoldului este o regiune intramontană aflată la V de Depresiunea Sibiului având ca centru comuna Apoldu.

Limitele modificare

Geologia modificare

Sunt prezente formațiuni miocene caracterizate prin pietrișuri, nisipuri, gresii și argile. Lipsesc depozitele cuaternare față de celelate depresiuni.

Relieful modificare

Este puternic asimetrică, dezvoltată în totalitate pe stânga văii. Procesele de versant sunt active (Râpa Roșie). Există 3 trepte:

-treapta colinară
-treapta teraselor (în formațiunile miocene)
- treapta de luncă

Lipsește câmpia piemontană.

Clima modificare

E afectată de influențele foehnice care caracterizează culoarul Alba-Iulia-Turda. Temperatura medie este de 9°C, precipitațiile medii de 550 mm/an.

Vegetația modificare

E puternic modificat antropic. Pădurile ocupă 6% din suprafața depresiunii.

Populația modificare

E formată din români, sași și țigani. Sașii prezintă ponderin mai importante în localitățile Apoldul de Sus, Miecurea Sibiului, Petrești. Locurile lor au fost luate de țigani.

Așezări modificare

  • Sebeș – oraș mijlociu, industria de tricotaje, marochinărie, prelucrarea lemnului.

Așezările rurale aparțin tuturor categoriilor dimensionale, unele au și funcții industriale (ex. Petrești – celuloză și hârtie)

Bibliografie modificare

Geografia României, I, Geografia fizică (1983) (tratat)
Geografia României, II, Geografie umană și economică (1984) (tratat)