Determinant (matematică)

determina multimil x si y stiind ca indlipinesc silmutan conditil

Determinantul este, în algebră, o funcție care atribuie oricărei matrici pătrate un număr.

Primele aplicații: arii și volume modificare

Determinantul unei matrici 2×2 modificare

Fie matricea de tip 2×2:  

determinantul acesteia este:

 

Interpretare vectorială modificare

Determinantul vectorilor X și X' este dat de expresia analitică:

 

ceea ce este echivalent cu expresia geometrică:

 

unde   este unghiul orientat format de vectorii X și X '.

Determinantul unei matrici 3×3 modificare

Fie matricea de tip 3×3:

 

Dezvoltând după prima linie, obținem:  

Interpretare geometrică modificare

Dacă X(a,b,c), Y(d,e,f), Z(g,h,i) sunt trei vectori orientați, atunci volumul paralelipipedului determinat de aceștia este:

 .

Proprietăți modificare

 1. Determinantul unei matrice   este egal cu determinantul matricei transpuse  .
 2. Dacă într-o matrice pătratică se schimbă între ele două linii (sau coloane) se obține o matrice care are determinantul egal cu opusul determinantului matricei inițiale.
 3. Dacă elementele unei linii (sau coloane) a matricei   se înmulțesc cu un număr  , se obține o matrice   al cărei determinant este egal cu  .
 4. Dacă elementele unei linii (sau coloane) dintr-o matrice pătratică sunt nule, atunci determinantul matricei este nul.
 5. Dacă o matrice are două linii (coloane) identice, atunci determinantul ei este nul.
  Consecință:
  Fie   un determinant de ordinul  . Pentru orice   au loc egalitățile:
  1.  
  2.  

Vezi și modificare

Bibliografie modificare

 • Ion, I. D. - Algebră pentru perfecționarea profesorilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983
 • Iacob, C. - Curs de matematici superioare, București, 1957
 • Henri Cartan, Cours de calcul différentiel, Paris, Hermann, 1977

Legături externe modificare