Doctorand

persoană care studiază pentru a obține titlul de Ph.D.

Doctorand (acronim drd.) este denumirea calității științifice a unei persoane admise la studii doctorale, pe întreaga perioadă de desfășurare a acestora – de la înmatricularea în ciclul de studii de doctorat până la susținerea publică a tezei de doctorat: Această calitate este asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada programului de pregătire universitară avansată și de cercetător științific pe perioada programului de cercetare științifică.[1]

  1. ^ „HG nr. 567 din 15 iunie 2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat”. Arhivat din original la . Accesat în .