Un acronim este o prescurtare a unei expresii lexicale (a unui așa-numit multicuvânt) la care se folosesc doar inițialele cuvintelor componente. Un acronim este folosit doar într-o formă standard. Acronimul este un cuvânt inventat prin simplificare extremă (de obicei printr-o abreviere), ușor de pronunțat, monosilabic sau disilabic, silabe ce conțin de obicei atât vocale cât și consoane.

„Abrevierea standard” a unei expresii verbale mai lungi se face de cele mai multe ori prin folosirea strictă a primelor litere din fiecare cuvânt al expresiei și „combinarea” lor prin alăturare ordonată într-un nou „cuvânt”. Exemple:

  • a.e.n. - acronim pentru limba latină ante eram nostram
  • ANCE - de la „Agenția Națională de Control a Exporturilor”.
  • aprozar, aprovizionare cu zarzavat (care este, de fapt, o abreviere)
  • et.al. et alii
  • etc — Et cetera
  • laser - din engleză de la light amplification by the stimulated emission of radiation[1], amplificare a luminii prin stimularea emiterii de radiații. Acronimul rezultat, laser, a fost împrumutat ca atare și în românește, precum și în majoritatea limbilor. Termenul datează din anii 1960, urmând co-inventarea laserului, relativ succesiv de către americanii Joseph Weber, Charles Hard Townes, și James P. Gordon, respectiv de sovieticii Nikolai Basov și Alexander Prohorov. Fizicianul român Ion I. Agârbiceanu a raport creearea primului laser românesc cu gaz (heliu-neon) în 1961[2], deși realizarea efectivă este evident timpurie.
  • maser - din engleză de la microwave amplification by the stimulated emission of radiation, amplificare a microundelor prin stimularea emiterii de radiații. Acronimul rezultat, maser, a fost împrumutat ca atare și în limba română, dar și alte limbi. Acronimul maser datează din anii târzii 1940, urmând invenția sa din 1946 [3], iar acronimul laser a urmat a fi folosit ulterior raportării invenției sale, din 1960, întrucât inițial fusese numit optical maser (maser optic).
  • ș.a.m.d. - acronim de la „și așa mai departe”

În alte cazuri acronimul poate rezulta din folosirea nu numai a primelor litere ale cuvintelor, dar și prin folosirea unor litere aflate în interiorul cuvintelor. De exemplu :

  • ș.c.l. - de la „și celelalte” (celelalte fiind la origine un cuvânt compus).

La crearea și validarea acronimelor decisivă este nu atât intervenția umană individuală, cât mai ales viabilitatea simplificării propuse, urmată de frecvența folosirii acronimului în limba vie, vorbită.

Vezi șiModificare

Referințe, noteModificare

Legături externeModificare