Formare de cuvinte reprezintă lingvistic cercetarea și totodată descrierea legimității și procedurilor de formare a unor cuvinte cu noi semnificații, mai complexe, pe baza cuvintelor deja existente. În acest scop sunt întrebuințate cuvinte simple sau compuse, morfeme, elemente de îmbinare, afixe (prefixe, sufixe, infixe). Formarea de cuvinte este o posibilitate de lărgire a vocabularului disponibil. Ea reprezintă, alături de împrumutul de cuvinte și schimbarea de sens a cuvintelor, un principal mod (procedeu) de găsire a noi denumiri, repectiv de variere a semnificațiilor și denumirilor deja existente. De aceste toate se ocupă domeniul teoretic lingvistic al onomasiologiei.

Procedee de formareModificare

  • Derivare, declinare, conjugare
  • Compunere (compoziție)
  • Conversie
  • Acronimare
  • Prescurtare (abreviere)
  • Siglare
  • Amalgamare
  • Contractare
  • Din onomatopee
  • Duplicare, triplare (iterare)