Dreptul la viață

Dreptul la viață este cel mai important drept al omului și este protejat prin lege aproape in toata lumea.Acest drept este unul esențial, înscris în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în Legea fundamentală a statului - Constituția.

Pentru asigurarea dreptului la viață, statului îi revin obligații precum: crearea unui mediu ambiant sigur, a condițiilor de ocrotire a sănătății și de securitate a vieții.

Totodată, statul, prin instituțiile sale - poliția, procuratura, judecătoria, serviciile medicale și de asistență socială, de ocrotire a drepturilor copiilor - zădărnicește acțiunile ce pun în pericol viața omului. Aceasta înseamnă că, într-un stat democratic, oricine nu respectă dreptul altuia este tras la răspundere în fața legii.