Dreptunghiul reprezintă un caz particular de paralelogram, care are toate unghiurile drepte.

Un dreptunghi a cărui lățime este egală cu 4/5 din lungime.
Formula perimetrului unui dreptunghi.

În spațiul euclidian, în definiție este suficient enunțul: Dreptunghiul este un paralelogram având un unghi drept. În consecință și celelalte unghiuri ale paralelogramului respectiv sunt drepte. În spațiile neeuclidiene această definiție nu este suficientă.

Proprietăți

modificare

În spațiul euclidian are următoarele proprietăți:

  • laturile opuse sunt paralele și congruente;
  • diagonalele sunt congruente;
  • unghiurile sunt congruente și au măsura de 90°;
  • latura mai mare se numește lungime (L), iar cea mai mică, lățime (l);
  • aria este egală cu produsul dintre lungime și lățime:  ;
  • aria este de patru ori mai mare decât aria triunghiului format de o latură și cele două jumătăți de diagonale care pornesc din capetele laturii, sau de două ori mai mare decât aria triunghiului format de două laturi alăturate și diagonala opusă acestora;
  • perimetrul dreptunghiului este egal cu dublul sumei dintre lungime și lățime:  ;
  • pătratul reprezintă un caz particular de dreptunghi, în care lungimea și lățimea sunt egale.

Vezi și

modificare