Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse paralele. Laturile opuse au lungimi egale iar unghiurile opuse au măsuri egale. Aceste egalități sunt o consecință a axiomei a cincea a lui Euclid, axioma paralelelor.

Un paralelogram

Spre deosebire de paralelogram, trapezul este un patrulater cu o singură pereche de laturi paralele care au lungimi diferite.

ProprietățiModificare

  • Laturile opuse sunt congruente două câte două.
  • Unghiurile opuse sunt congruente două câte două iar cele alăturate sunt suplementare (suma măsurilor lor este egală cu 180 grade).
  • Diagonalele sale se taie în segmente congruente (se „înjumătățesc”).
  • Aria unui paralelogram este A=b•h, unde b este lungimea unei laturi iar h este înălțimea corespunzătoare acestei laturi.
  • Aria unui paralelogram este egală cu dublul ariei triunghiului format de două laturi alăturate și diagonala opusă acestora.
  • Aria unui paralelogram este egală cu produsul dintre lungimile a două laturi alăturate și sinusul unuia dintre unghiurile paralelogramului.

Teoreme reciproceModificare

  • Dacă într-un patrulater convex laturile opuse sunt congruente două câte două, atunci patrulaterul este paralelogram.
  • Dacă într-un patrulater convex două laturi opuse sunt paralele și congruente, atunci patrulaterul este paralelogram.
  • Dacă într-un patrulater convex unghiurile opuse sunt congruente, atunci patrulaterul este paralelogram.
  • Dacă într-un patrulater convex diagonalele au același mijloc, atunci patrulaterul este paralelogram.