Patrulater inscriptibil

În geometria euclidiană un patrulater inscriptibil[1][2][3] sau patrulater înscris[4] este un patrulater ale cărui vârfuri se află toate pe un singur cerc.[4] Acest cerc se numește cerc circumscris. De obicei se presupune că patrulaterul este convex, dar există și patrulatere inscriptibile autointersectate. Formulele și proprietățile prezentate mai jos sunt valabile în cazul convex.

Exemple de patrulatere înscriptibile

Toate triunghiurile au un cerc circumscris, dar nu toate patrulaterele au unul. Un exemplu de patrulater care nu este inscriptibil este un romb care nu este și pătrat.

Cazuri particulare

modificare

Orice pătrat, dreptunghi, trapez isoscel sau antiparalelogram este inscriptibil. Un romboid este inscriptibil dacă și numai dacă are două unghiuri drepte. Un Patrulater bicentric este un patrulater inscriptibil, fiind atât circumscriptibil, cât și exscriptibil. Un patrulater armonic este un patrulater inscriptibil în care produsele lungimilor laturilor opuse sunt egale.

Caracteristici

modificare
 
Un patrulater inscriptibil ABCD

Centrul cercului circumscris

modificare

Un patrulater convex este inscriptibil dacă și numai dacă cele patru mediatoare ale laturilor sunt concurente. Acest punct comun este centrul cercului circumscris.[5]

Unghiuri suplementare

modificare

Un patrulater convex ABCD este inscriptibil dacă și numai dacă unghiurile sale opuse sunt suplementare, adică[5][6]

 

Teorema directă a fost Propoziția 22 din Cartea a 3-a din Elementele lui Euclid.[7] Echivalent, un patrulater convex este inscriptibil dacă și numai dacă fiecare unghi exterior este egal cu unghiul interior opus.

În 1836 Duncan Gregory a generalizat acest rezultat după cum urmează: pentru orice 2n-gon inscriptibil convex, cele două sume ale unghiurilor interioare alternate sunt fiecare egală cu (n − 1)π.[8] Considerînd proiecția stereografică (tangenta jumătății de unghi) a fiecărui unghi, aceasta poate fi exprimat ca

 

Ceea ce implică[9]

 

Unghiuri dintre laturi și diagonale

modificare

Un patrulater convex ABCD este inscriptibil dacă și numai dacă un unghi dintre o latură și o diagonală este egal cu unghiul dintre latura opusă și cealaltă diagonală.[10] Adică, de exemplu,

 

Intersecția diagonalelor

modificare

Dacă două drepte, una care conține segmentul AC și cealaltă care conține segmentul BD, se intersectează în P, atunci cele patru puncte A, B, C, D sunt pe acelați cerc dacă și numai dacă[11]

 

Intersecția P poate fi internă sau externă cercului. În primul caz, patrulaterul inscriptibil este ABCD, iar în al doilea caz patrulaterul inscriptibil este ABDC. Când intersecția este internă, egalitatea afirmă că produsul lungimii segmentelor în care P împarte o diagonală este egal cu cel al celeilalte diagonale. Aceasta este cunoscută sub denumirea de teorema coardelor concurente, deoarece diagonalele patrulaterului inscriptibil sunt coarde ale cercului circumscris.

Teorema Ptolemeu

modificare

Teorema lui Ptolemeu exprimă produsul lungimilor celor două diagonale e și f ale unui patrulater inscriptibil ca sumă a produselor laturilor opuse:[12]:p.25[6]

 

unde a, b, c, d sunt lungimile laturilor, în ordine. Inversa acestei teoreme este și ea adevărată. Adică, dacă această ecuație este îndeplinită într-un patrulater convex, atunci patrulaterul este inscriptibil.

Aria K a unui patrulater inscriptibil cu laturile a, b, c, d este dată de formula lui Brahmagupta[12]:p.24

 

unde s este semiperimetrul:  . Acesta este un corolar al formulei lui Bretschneider pentru patrulaterul general, deoarece în cazul patrulaterului inscriptibil unghiurile opuse sunt suplementare. Iar dacă d = 0, patrulaterul inscriptibil devine un triunghi iar formula se reduce la formula lui Heron.

Aria unui patrulater inscriptibil având unghiul B între laturile a și b se poate calcula cu[12]:p.25

 

Diagonale

modificare

Într-un patrulater inscriptibil lungimea diagonalelor e și f se poate exprima în funcție de lungimile laturilor[12]:p.25,[13][14]:p. 84

    și    

ceea ce duce la teorema lui Ptolemeu ( .)

Conform celei a doua teoreme a lui Ptolemeu,[12]:p.25,[13]

 

Formule pentru unghiuri

modificare

Pentru un patrulater inscriptibil având unghiul A între laturile a și d, valorile funcțiilor trigonometrice pentru A se obțin din[15]

 
 
 

Unghiul θ dintre diagonale satisface relația[12]:p.26

 

Anticentrul

modificare

Se poate demonstra că, într-un patrulater inscriptibil, perpendicularele duse prin mijlocul fiecarei laturi la latura opusă sunt concurente, punctul de concurență fiind cunoscut ca anticentrul patrulaterului sau punctul lui Mathot.[16]

Mai întâi se va demonstra următoarea propoziție:

Teorema 1. Dacă   sunt centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor AEB, BEC, CED și respectiv DEA, atunci:

(a) Patrulaterul   este paralelogram.
(b) Dacă   este punctul de intersecție a diagonalelor paralelogramului  , atunci punctele O, Γ, E sunt coliniare, punctul Γ fiind mijlocul segmentului  .

Demonstrație.

(a) Deoarece   este mediatoarea segmentului  , iar   este mediatoarea segmentului  , rezultă că  , deci  . La fel se demonstrează că  . Deci   este paralelogram.
(b) Se notează cu F piciorul perpendicularei din E pe AB. Din   rezultă că  . Așadar,   sunt coliniare, deci  , deci  ; analog se demonstrează  , de unde rezultă că patrulaterele   sunt paralelograme. Deci Γ fiind mijlocul segmentului  .

Acum se va demonstra următoarea teoremă:

Teorema 2. Se consideră patrulaterul inscriptibil  , înscris în cercul de centru   și fie   intersecția diagonalelor   și   și   ortocentrele triunghiurilor   și respectiv  . Atunci:

(a) Patrulaterul   este paralelogram;
(b) Intersecția diagonalelor paralelogramului   este chiar punctul Mathot al patrulaterului  .

Demonstrație.

(a)   și alte trei relații similare pentru  . Prin însumarea acestor patru relații se obține:
 
 

În continuare se aplică relația Sylvester. Rezultă în continuare:

 .

Se va ține cont că   și celelalte trei similare.

În continuare, se va ține cont că, deoarece   este paralelogram,   fiind intersecția diagonalelor, pentru orice punct   din spațiu:

 

Deci:

 .

Deoarece   este mijlocul segmentului  , rezultă:  . Se notează   intersecția diagonalelor paralelogramului  . Aplicând formula (1), se va obține:

 .

Așadar,  .

Mai departe se va ține cont că, deoarece   este punctul Mathot al patrulaterului inscriptibil  , există relația:

 

Va rezulta că  , deci   coincide cu   și astfel teorema este demonstrată.

Observație. Din relația (1) se poate deduce:

 .
 1. ^ inscriptibil” la DEX online
 2. ^ Dorin Andrica, Syllabus masterat matematică, Universitatea Babeș-Bolyai, 9 noiembrie 2011, accesat 2021-12-03
 3. ^ Oana Adriana Constandache, Tema 10: patrulatere inscriptibile, puterea punctului fata de cerc, tangente la cerc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, accesat 2021-12-04
 4. ^ a b înscris” la DEX online
 5. ^ a b en Usiskin, Zalman; Griffin, Jennifer; Witonsky, David; Willmore, Edwin (), „10. Cyclic quadrilaterals”, The Classification of Quadrilaterals: A Study of Definition, Research in mathematics education, IAP, pp. 63–65, ISBN 978-1-59311-695-8 
 6. ^ a b en Fraivert, David; Sigler, Avi; Stupel, Moshe (), „Necessary and sufficient properties for a cyclic quadrilateral”, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 51 (6): 913–938, doi:10.1080/0020739X.2019.1683772 
 7. ^ en Joyce, D. E. (iunie 1997), „Book 3, Proposition 22”, Euclid's Elements, Clark University 
 8. ^ en Gregory, Duncan (), „Geometrical Theorem”, Cambridge Mathematical Journal, 1: 92 .
 9. ^ en Hajja, Mowaffaq (), „A condition for a circumscriptible quadrilateral to be cyclic” (PDF), Forum Geometricorum, 8: 103–6 
 10. ^ en Andreescu, Titu; Enescu, Bogdan (), „2.3 Cyclic quads”, Mathematical Olympiad Treasures, Springer, pp. 44–46, 50, ISBN 978-0-8176-4305-8, MR 2025063 
 11. ^ en Bradley, Christopher J. (), The Algebra of Geometry: Cartesian, Areal and Projective Co-Ordinates, Highperception, p. 179, ISBN 978-1906338008, OCLC 213434422 
 12. ^ a b c d e f en Durell, C. V.; Robson, A. () [1930], Advanced Trigonometry, Courier Dover, ISBN 978-0-486-43229-8 
 13. ^ a b en Alsina, Claudi; Nelsen, Roger B. (), „On the diagonals of a cyclic quadrilateral” (PDF), Forum Geometricorum, 7: 147–9 
 14. ^ en Johnson, Roger A., Advanced Euclidean Geometry, Dover Publ., 2007 (orig. 1929).
 15. ^ en Siddons, A. W.; Hughes, R. T. (), Trigonometry, Cambridge University Press, p. 202, OCLC 429528983 
 16. ^ D. Mihalcea, I. Chițescu, M. Chiriță - Geometria patrulaterului, Editura Teora, 1998.


Lectură suplimentară

modificare

legături externe

modificare